W ostatnim czasie pojawiło się wiele opinii kwestionujących możliwość weryfikacji przez pracodawcę szczepień pracowników przeciw Covid-19. Wątpliwości rodzą się przede wszystkim na tle przetwarzania szczególnej kategorii danych osobowych pracowników, jakimi są dane o stanie zdrowia. Wyrażany jest zwłaszcza pogląd, że na gruncie RODO nie sposób odnaleźć podstawy przetwarzania takich danych osobowych pracowników przez pracodawcę.

W obliczu tych wątpliwości minister zdrowia po raz kolejny złożył ostatnio publiczne zapewnienie, że opracowywany jest projekt ustawy, która ma umożliwić pracodawcom taką weryfikację.