Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach. Z ogólnego komunikatu wynika, że przedsiębiorców czeka spora rewolucja i ułatwienie w zatrudnieniu cudzoziemców na uproszczonych zasadach. Obecnie mogą ściągnąć na uproszczonych zasadach pracownika z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji czy Ukrainy, ale tylko na sześć miesięcy. Ten okres zostanie wydłużony aż do dwóch lat. Wszystko wskazuje więc na to, że rząd stawia na wsparcie polskich przedsiębiorców w uzupełnianiu braków kadrowych pracownikami zza wschodniej granicy.

Do ściągnięcia takiego pracownika do Polski wystarczy po zmianach wystawienie przez przedsiębiorcę oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Powiatowe urzędy pracy rozpatrują takie sprawy błyskawicznie.

– To najważniejsza zmiana w tym zakresie, na którą czekało wielu przedsiębiorców – komentuje Przemysław Ciszek, partner w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek.

– Wydłużenie okresu dopuszczalnej pracy cudzoziemca na podstawie oświadczenia z sześciu do 24 miesięcy to zmiana rewolucyjna. Ma szansę odciążyć urzędy wojewódzkie. Skoro już na tzw. oświadczeniu cudzoziemiec będzie mógł pracować aż dwa lata, to uzyskiwanie dla niego zezwolenia na pracę nie będzie już potrzebne. Z niecierpliwością oczekujemy na dokładną treść projektu, w szczególności na to, czy uproszczony tryb udzielania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę będzie stosowany do postępowań wszczętych przed 1 stycznia 2021 r., a takich spraw jest bardzo dużo – dodaje Michał Wysłocki, dyrektor działu prawa imigracyjnego kancelarii Sadkowski i Wspólnicy.

Czytaj więcej

Zezwolenie na pracę czasem lepsze od rejestracji oświadczenia

Z komunikatu wynika, że przyspieszone zostaną także postępowania o zezwolenie na pracę cudzoziemca prowadzone przez urzędy wojewódzkie. Uchylony zostanie wymóg przedstawienia przez cudzoziemca adresu zamieszkania w Polsce jako koniecznego do wydania zezwolenia na pobyt i pracę w naszym kraju.

Ma zmienić się także tryb modyfikacji zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w sytuacji zmiany podmiotu powierzającego wykonywanie pracy. Poszerzy się także katalog okoliczności, które nie wymagają zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Podmioty o szczególnym znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki szybciej uzyskają zezwolenia na pobyt czasowy i pracę cudzoziemca.

Etap legislacyjny: konsultacje społeczne