To one pozwalają prowadzić zajęcia, pozostać w kontakcie z podopiecznymi, zlecać im zadania do wykonania czy monitorować postępy w nauce, nawet jeżeli nie ma możliwości, aby spotkać się twarzą w twarz.

Nie w każdym wypadku placówki oświatowe są przygotowane do prowadzenia zajęć online na tak szeroką skalę. Z pomocą przyszły im firmy technologiczne. Cisco i IBM udostępniły nauczycielom bezpłatne narzędzie do współpracy Cisco Webex, oferujące proste i intuicyjne funkcje ułatwiające szybkie uruchomienie procesów e-edukacji.

Wirtualna klasa

Cisco Webex to nie tylko wideokonferencje, ale także możliwość udostępniania pulpitu i aplikacji, zasobów multimedialnych oraz ankiet. Wszystko w czasie rzeczywistym, w trakcie trwanie lekcji. Funkcjonalności rozwiązania pozwalają stworzyć wirtualną klasę, w której uczniowie po otrzymaniu zaproszenia, uczestniczą w zajęciach bez potrzeby posiadania konta użytkownika, a nauczyciel zarządza lekcją z osobistego wirtualnego pokoju. Może zadawać pytania uczniom, moderować odpowiedzi, wyciszając mikrofon, kiedy tego potrzebuje, czy nagrać lekcję, aby ją odtworzyć lub udostępnić później np. podopiecznym, którzy chcą wrócić do określonego zagadnienia, odrabiając zadane lekcje.

„Udostępniając bezpłatnie technologię do pracy zespołowej oraz oferując zaangażowanie naszych pracowników, chcemy pomóc wszystkim w czerpaniu korzyści z narzędzi cyfrowych, szczególnie w czasie, takich jak obecnie, sytuacji krytycznych” – mówi Przemysław Kania, dyrektor generalny Cisco Polska.

Z platformy udostępnianej przez firmy IBM i Cisco będą mogły skorzystać instytucje edukacyjne we wszystkich województwach w Polsce.

Wsparcie dla nauczycieli

IBM i Cisco oferują dodatkowo wsparcie dla pedagogów w zakresie użytkowania platformy, zachęcając swoich pracowników, którzy na co dzień korzystają z Cisco Webex, aby jako wolontariusze prowadzili szkolenia z obsługi rozwiązania w czasie rzeczywistym. Do tej pory do udziału w programie zgłosiło się ponad 500 wolontariuszy z obu firm. Firma Cisco udostępniła także przewodniki korzystania z platformy.

Dyrektorzy szkół i nauczyciele zainteresowani udziałem mogą zgłaszać się do programu na stronie:cs.co/webex4teachers.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

Bezpieczeństwo podczas zdalnych lekcji

Platforma Cisco Webex posiada ponad 130 mln użytkowników na całym świecie i co miesiąc przetwarza ponad 6 mld minut spotkań, a działając w chmurze, nie zużywa zasobów pamięci na komputerach osobistych. Dostępna za pośrednictwem łącza internetowego platforma Cisco Webex gwarantuje prywatność oraz bezpieczeństwo przepływu danych i treści wymienianych podczas sesji dzięki zaawansowanym narzędziom bezpieczeństwa i szyfrowania.

„W obecnych, niepewnych czasach rekomendujemy korzystanie z narzędzi, w których bezpieczeństwo jest funkcją podstawową, wbudowaną w rozwiązanie i nie wymaga skomplikowanej konfiguracji. W przypadku wielu dostępnych na rynku rozwiązań często nie jest to normą. Funkcjonalność i wygoda nie mogą być jedynym kryterium wyboru rozwiązania do zdalnej edukacji. Muszą im towarzyszyć funkcje zapewniające bezpieczeństwo. Warto również sprawdzić, gdzie są przechowywane dane wysyłane za pośrednictwem wykorzystywanej przez nas aplikacji” – mówi Przemysław Kania, dyrektor generalny Cisco w Polsce.

Jak Cisco Webex dba o bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli:

* automatycznie przypisuje spotkaniom i ich uczestnikom indywidualne identyfikatory i hasła,

* zapewnia całościowe szyfrowanie danych przesyłanych między uczestnikami,

* blokuje nieuprawniony dostęp osób trzecich.

Integracja cyfrowych narzędzi

Cisco Webex z powodzeniem wykorzystują nauczyciele z Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego nr 40 na warszawskim Ursynowie. Rozwiązanie zostało zintegrowane z platformą do e-nauki Edukator.pl. Jej twórcy przez lata gromadzili najlepsze międzynarodowe zasoby edukacyjne, w tym symulatory, aplety czy modele nauczenia, tłumacząc je jednocześnie na język polski. Dzięki dostępowi do takiej bazy nauczyciele w całym kraju mogą nie tylko efektywniej pracować, ale i lepiej uczyć. Działanie systemu opiera się o przydzielane użytkownikom wirtualne dyski, na których mogą oni gromadzić dowolne zasoby cyfrowe wykorzystywane w nauczaniu, w tym także do przeprowadzania testów, kursów czy prezentacji. Jednocześnie serwis umożliwia agregację treści z popularnej wyszukiwarki, serwisu z materiałami wideo, banków zdjęć etc. Największą zaletą platformy jest jednak dostęp do kilkudziesięciu tysięcy stron z materiałami edukacyjnymi, w tym multimediami, apletami czy symulatorami, dzięki którym nauczyciele mogą pracować z młodzieżą w grupach, tworzyć kursy, czy śledzić postępy swoich uczniów.

Ekosystem, składający się z dwóch cyfrowych narzędzi, pozwala nie tylko na sprawny dialog nauczycieli z uczniami. Technologia zwiększa efektywność pracy grona pedagogicznego, m.in. w zakresie codziennej komunikacji, ustaleń, szkoleń i potrzeby błyskawicznego kontaktu.

„Zanim nauczyciele odbyli szkolenia ze specjalistami Cisco, sami przetestowaliśmy narzędzie. Byliśmy w stanie z niego korzystać, a także ocenić jego przydatność i łatwość obsługi. Nie wszyscy nauczyciele sprawnie poruszali się w cyfrowym świecie, ale szybko nadrobili zaległości. Udało się wywołać wśród nich entuzjazm, chęć współpracy i uczenia się w trybie przyspieszonym. To momentalnie udzieliło się uczniom” – mówi Bogdan Wróbel, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego nr 40 w Warszawie.

225 mln na walkę z koronawirusem

Udostępnienie darmowych narzędzi do zdalnej edukacji to nie jedyny przykład wsparcia, jakiego udziela Cisco w walce z koronawirusem. Firma przeznaczyła 225 mln dolarów na pomoc zarówno w globalnych, jak i lokalnych działaniach na rzecz walki z pandemią Covid-19. W ramach zobowiązania Cisco przeznaczy 8 mln dolarów i rozwiązania warte 210 mln dolarów. Ponadto Fundacja Cisco przeprowadziła akcję zbierania datków od pracowników. Firma podwoi uzyskaną kwotę do łącznej wartości 4 mln dolarów i przeznaczy 1 mln dolarów w formie dodatkowych dotacji na pomoc dla swoich partnerów non profit. Większość środków zostanie przekazana na wspieranie opieki zdrowotnej i edukacji, działań rządów i zabezpieczenie krytycznych technologii. Część z nich zostanie przeznaczona na Fundusz Solidarności Reagowania na Covid-19 przy ONZ, wspierający międzynarodowe wysiłki Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na rzecz zapobiegania, wykrywania i zarządzania rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19.

Platforma Cisco Webex posiada ponad 130 mln użytkowników na całym świecie

Narzędzia i kultura organizacyjna

Przejście na przymusowy home office nie było dla nas trudne. Mogliśmy od razu zająć się pomocą naszym klientom.

Kryzys spowodowany pandemią Covid-19 uświadomił, jak ważną rolę w naszym życiu pełni technologia. Sieć i rozwiązania do współpracy stały się podstawowymi narzędziami umożliwiającymi pracę, naukę czy utrzymanie kontaktu z bliskimi i znajomymi. Świadczy o tym m.in. fakt, że w marcu z aplikacji Cisco Webex skorzystało globalnie aż 324 miliony użytkowników, czyli ponad dwa razy więcej niż w styczniu. Jednego dnia odbywało się nawet do 4,2 miliona spotkań, czyli ponaddwukrotnie więcej niż podczas szczytowych momentów przed pandemią. W Polsce wzrost wykorzystania Webexa jest kilkukrotnie większy.

Jednak transfer do wirtualnych pokojów spotkań nie dla wszystkich przebiega tak samo. Wiele organizacji musiało przejść przyspieszony proces cyfrowej transformacji, co wyjdzie im na dobre i również po zakończeniu kryzysu przyczyni się do usprawnienia procesów biznesowych.

W Cisco już od kilkunastu lat korzystamy z narzędzi do pracy zdalnej, mając ten przywilej, że jesteśmy ich dostawcą i tzw. early-adopterem. Model pracy w Cisco przed wybuchem pandemii był mieszany i obejmował pracę w biurze i z domu, gdzie część osób pracowała wyłącznie zdalnie. Dlatego przejście na przymusowy home office nie było dla nas bardzo trudne, co pozwoliło nam od razu zająć się pomocą naszym klientom, bez konieczności wewnętrznej reorganizacji procesów.

To, że w Cisco praca zdalna jest tak samo efektywna jak praca w biurze, wynika z kilku powodów, które można rozpatrywać na dwóch płaszczyznach.

1. Technologicznej

* Nasza infrastruktura od początku jest projektowana w ten sposób, aby umożliwiać pracę zdalną, a firma wyposaża wszystkich pracowników w laptopy oraz oferuje możliwość adaptacji domowego biura do wymogów ergonomii.

* Dostęp do wszystkich zasobów i systemów firmowych jest możliwy z każdego miejsca i z każdego urządzenia podłączonego do sieci, w tym z urządzeń mobilnych, niezależnie od wykorzystywanych przez nie systemów operacyjnych.

* Jednocześnie dostęp ten jest bezpieczny – z siecią firmową łączymy się przez tunel VPN, a systemy i zasoby firmowe dostępne są po uprzedniej autentykacji urządzenia i użytkownika.

2. Kulturowej

* Kultura pracy w Cisco od zawsze była zadaniowa, a nasi pracownicy są rozliczani z realizacji stawianych im celów. To czy robią to pracując z biura czy z domu jest ich indywidualną sprawą – rolą firmy jest umożliwienie im pracy z miejsca, z którego pracują najefektywniej.

* Zespoły od lat regularnie spotykają się wykorzystując platformę Cisco Webex. Teraz wszyscy robią to z domu, natomiast z punktu widzenia efektywności takiego spotkania, jest ona wciąż bardzo wysoka.

* Wszystko to sprawia, że wszystkie nasze projekty są zarządzane dokładnie w ten sam sposób po wybuchu pandemii, jak przed nią.

Teraz, gdy wiele innych firm i instytucji zostało zmuszonych do umożliwienia swoim pracownikom pracy zdalnej, po początkowym szoku i okresie przyzwyczajania się do nowych technologii, zaczyna okazywać się, że brak obecności w biurze nie musi oznaczać spadku efektywności. Firmy widzą, że pracując zdalnie, wielu ich pracowników jest lepiej zorganizowanych i szybciej wykonuje swoje zadania, a kontakty twarzą w twarz można z powodzeniem zastąpić spotkaniami w przestrzeni wirtualnej. Oznacza to, że po zakończeniu pandemii część osób może już nie wrócić do pracy w biurze, a przynajmniej nie w pełnym wymiarze i dotychczas znanej formie. Myślę, że będzie to jedna z trwalszych zmian wywołanych obecną sytuacją.

Przemysław Kania, dyrektor generalny Cisco w Polsce

W Cisco praca zdalna jest tak samo efektywna jak praca w biurze

Cisco Webex ma rekordową liczbę użytkowników

Platforma Cisco Webex zanotowała w marcu 324 mln użytkowników. W Europie zainteresowanie jej usługami wzrosło czterokrotnie, a w Ameryce Północnej i Południowej – 2,5-krotnie.

Obecna sytuacja zmusza wiele osób do ograniczenia kontaktów z innymi ludźmi i pozostania w domach, czego efektem jest ogromny wzrost popularności narzędzi do współpracy, takich jak Cisco Webex. Świadczy o tym fakt, że w marcu odbyły się aż 73 mln spotkań za pośrednictwem tej platformy.

„Wykorzystanie Webexa wzrosło 2,5 razy w Ameryce Północnej i Południowej, cztery razy w Europie i 3,5 razy w regionie Azji i Pacyfiku. Jest to wynik zwiększonego zainteresowania usługą wśród klientów korporacyjnych, ale również wzrostu popularności nauki zdalnej i telemedycyny” – mówi Sri Srinivasan, starszy wiceprezes i dyrektor generalny, Cisco Collaboration.

Wzrost wykorzystania platformy Cisco Webex w liczbach:

* W marcu z Cisco Webex skorzystały aż 324 mln użytkowników, czyli ponad dwa razy więcej niż w styczniu.

* Liczba nowych rejestracji wyniosła 240 tys. na dobę.

* Jednego dnia odbywało się 4,2 mln spotkań, czyli ponad dwukrotnie więcej niż podczas szczytowych momentów przed pandemią.

* W marcu odbyły się spotkania trwające w sumie 14 mld minut, czyli ponad dwa razy więcej niż w lutym.

„Skala, z jaką są obecnie wykorzystywane narzędzia do współpracy, jest niezwykła. Robimy wszystko, aby nadążyć za zapotrzebowaniem. Nasi specjaliści ciężko pracują, aby organizacje, które muszą funkcjonować w tym trudnym okresie, mogły pozostać w kontakcie, działać efektywnie i bezpiecznie” – mówi Chuck Robbins, prezes Cisco.

Czy twoje narzędzia do pracy zdalnej są odpowiednio zabezpieczone?

Tysiące pracowników musiały przejść na tryb pracy zdalnej w zasadzie w mgnieniu oka. W całym zamieszaniu spowodowanym nietypową sytuacją nie można zapominać o bezpieczeństwie home office.

Rozwiązania do współpracy, takie jak Cisco Webex, są obecnie podstawowym narzędziem dla biznesu, szkół, administracji publicznej i służby zdrowia, pozwalającym na pozostanie w kontakcie, realizację zadań i obowiązków. Stały się one również celem ataków cyberprzestępców, którzy wiedzą, że teraz, częściej niż kiedyś, użytkownicy udostępniają za ich pośrednictwem dane wrażliwe. Mając to na uwadze, należy szczególnie dbać o bieżące aktualizacje, gdyż niezałatane podatności mogą stanowić furtkę dla nieuczciwych użytkowników sieci. Z kolei producenci, wiedząc o większym zainteresowaniu ich usługami, powinni transparentnie informować o wszelkich lukach w rozwiązaniach do współpracy.

„W obecnych, niepewnych, czasach rekomendujemy korzystanie z narzędzi, w których bezpieczeństwo jest funkcją podstawową, wbudowaną w rozwiązanie, i nie wymaga skomplikowanej konfiguracji. W przypadku wielu dostępnych na rynku rozwiązań często nie jest to normą. Funkcjonalność i wygoda nie mogą być jedynym kryterium wyboru rozwiązania do współpracy. Muszą im towarzyszyć funkcje zapewniające bezpieczeństwo. Warto również sprawdzić, gdzie są przechowywane dane wysyłane za pośrednictwem wykorzystywanej przez nas aplikacji” – mówi Przemysław Kania, dyrektor generalny Cisco w Polsce.

Dlatego warto korzystać ze sprawdzonych rozwiązań, takich jak Cisco Webex, które:

1. automatycznie przypisuje spotkaniom i ich uczestnikom indywidualne identyfikatory i hasła,

2. zapewnia całościowe szyfrowanie danych przesyłanych między uczestnikami,

3. blokuje nieuprawniony dostęp osób trzecich,

4. przygotowuje transkrypcję rozmów w oparciu o wewnętrzną aplikację Cisco (Voicea), dzięki czemu nie są one przechowywane na zewnętrznych serwerach.

Nawet najbezpieczniejsze narzędzia do współpracy nie uchronią organizacji przed cyberatakiem, jeżeli użytkownicy również nie przyłożą szczególnej wagi do kwestii bezpieczeństwa.

Eksperci Cisco opracowali cztery rekomendacje, które pozwolą nie paść ofiarą cyberataku:

 1. Wyłącz wszystkie narzędzia i funkcje, których nie używasz – gdy skończysz określoną czynność, pamiętaj, aby wyłączyć: mikrofon, aparat, udostępnianie ekranu czy udostępnianie plików. Pracując w domu, czujemy się swobodniej niż w biurze, dlatego warto zasłonić kamerę w komputerze. Pamiętaj, że niektóre aplikacje do wideokonferencji automatycznie włączają wideo, gdy tylko dołączysz do rozmowy lub gdy zezwalasz gospodarzom na włączenie funkcji wideo u uczestników.

 2. Przygotuj się do udostępniania ekranu – jeżeli zamierzasz udostępniać ekran podczas telekonferencji, wyłącz powiadomienia na pulpicie i upewnij się, że tapeta i inne okna nadają się, aby zaprezentować je uczestnikom wirtualnego spotkania. Dotyczy to w szczególności urządzeń prywatnych, wykorzystywanych do celów służbowych.

3. Zastanów się, w jaki sposób zapewniony jest dostęp do wirtualnych spotkań – najlepiej będzie, jeśli Twoje narzędzia do pracy zdalnej będą zintegrowane z rozwiązaniami bezpieczeństwa oferującymi uwierzytelnianie wieloskładnikowe (np. Cisco Duo Security) czy ochronę urządzeń końcowych, np. Cisco Advanced Malware Protection for Endpoints), które zapewnią dodatkową warstwę zabezpieczenia firmowych zasobów, niezależnie od tego z jakiego miejsca łączą się z nimi ich użytkownicy.

4. Wymagaj zgody gospodarza spotkania na dodawanie gości i udostępnianie nagrań – mimo że telekonferencje od dawna są standardem w wielu organizacjach, teraz odbywa się ich więcej niż kiedykolwiek. Świadczy o tym fakt, że tylko w marcu odbyło się 14 miliardów minut spotkań za pośrednictwem platformy Cisco Webex (ponad dwa razy więcej niż w lutym, gdy pandemia koronawirusa nie objęła jeszcze tak dużej części świata). W natłoku spotkań można się pogubić, kto dokładnie bierze w nich udział. Na takie sytuacje czekają cyberprzestępcy, którzy mogą stać się nieproszonym gościem. Dlatego zawsze należy mieć kontrolę nad tym, kto uczestniczy w spotkaniu i jakie ma uprawnienia, np. czy może odsłuchać jego przebieg, jeżeli było ono nagrywane.

Nawet najbezpieczniejsze narzędzia do współpracy nie uchronią organizacji przed cyberatakiem, jeżeli użytkownicy też nie przyłożą szczególnej wagi do kwestii bezpieczeństwa

Wyimek

W obecnych niepewnych czasach rekomendujemy korzystanie z narzędzi, w których bezpieczeństwo jest funkcją wbudowaną w rozwiązanie

Cyberzagrożenia nie przestrzegają zakazów

Nowa sytuacja, w której znalazł się biznes, wymusza przykładanie jeszcze większej wagi do kwestii bezpieczeństwa cyfrowego i tego, jak są przechowywane dane pracowników, którzy w dużej mierze wykonują teraz swoje obowiązki w różnych warunkach i miejscach.

W świetle nowej fali zagrożeń biznes musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czy dotychczas odpowiednio dobrze sprawdzał odporność na cyberataki narzędzi, które teraz są wykorzystywane częściej.

Cyberprzestępcy starają się wykorzystywać masowe przejście użytkowników na pracę zdalną. Koncentrują się między innymi na próbach wyłudzania dostępu do aplikacji czy danych użytkowników, głównie po to, aby w ten sposób wejść w posiadanie danych firmowych. Do tego celu stosują złośliwe domeny, phishing czy wzmożony trend wyszukiwania informacji związanych z Covid-19 i prowadzą na przykład do dezinformacji użytkowników.

Mając na uwadze bezpieczeństwo zdalnych kadr, Cisco na bieżąco analizuje i śledzi złośliwe kampanie dotyczące koronawirusa i niepokojące alerty związane z tą tematyką. Co ciekawe, do 19 lutego klienci biznesowi firmy wysłali 562 144 zapytania do 8 080 unikalnych domen zawierających słowa kluczowe związane z tematyką pandemii, zachorowań etc.

Z kolei do 19 marca firma odnotowała 1907 proc. wzrost liczby zapytań, czyli 11 287 190 zapytań na 47 059 domenach zawierających słowa skorelowane z obecną sytuacją na świecie spowodowaną wirusem. Już teraz 4 proc. z tych 47 tys. domen zostało zablokowanych jako złośliwe strony.

Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa zrzeszeni w Cisco Talos zaobserwowali znaczny wzrost aktywności na polu ataków phishingowych, wykorzystujących sytuację związaną z koronawirusem w takich kategoriach jak wypuszczanie do sieci złośliwego oprogramowania (tzw. malware). Na popularności zyskują również, niestety, kampanie phishingowe, czyli te polegające na podszywaniu się pod konkretne osoby lub instytucje, które jako przynętę wykorzystują materiały o tematyce Covid-19. Niestety na porządku dziennym są również coraz częściej ataki na organizacje, które prowadzą badania oraz aktywną działalność na rzecz walki ze skutkami wirusa. Jednocześnie zespół odpowiadający za usługę Cisco Umbrella analizuje obecnie ponad 180 mld zapytań internetowych dziennie, chroniąc użytkowników przed potencjalnie zainfekowanymi miejscami w sieci. Eksperci firmy obserwują złośliwe działania skierowane do klientów firmy, nakierowane m.in. na zdobywanie dostępu i uprawnień do ich kont w różnych programach i usługach lub do pobierania złośliwego oprogramowania.

– Eksperci Cisco badają wszystkie obszary, które mogą być narażone na ataki cyberprzestępców w nowej rzeczywistości, ze szczególnym uwzględnieniem wrażliwych kwestii i treści, które zwłaszcza teraz zyskują na znaczeniu – mówi Przemysław Kania, dyrektor generalny Cisco w Polsce. – Dzięki zaangażowaniu i umiejętnościom zespołów ds. bezpieczeństwa udało nam się ochronić już 9 mln użytkowników w tym trudnym dla wszystkich czasie.

W ostatnich dniach eksperci Cisco zidentyfikowali jeden z ataków ukierunkowanych na ofiary w Brazylii, który polegał na fabrykowaniu e-maili pochodzących rzekomo od Światowej Organizacji Zdrowia. Zawierały one zainfekowane załączniki, które miały jakoby przekazywać ważne informacje dotyczące kwestii bezpieczeństwa.

Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa zrzeszeni w Cisco Talos zaobserwowali znaczny wzrost aktywności na polu ataków phishingowych, wykorzystujących sytuację związaną z koronawirusem

Wyimek

W ostatnich dniach eksperci Cisco zidentyfikowali jeden z ataków w Brazylii, który polegał na fabrykowaniu e-maili rzekomo pochodzących od WHO

https://www.cisco.com/c/pl_pl/solutions/collaboration/working-from-home.html

Materiał Partnera