Czas na strategiczne podejście do dobrostanu

Coraz więcej firm dostrzega, że bez holistycznego podejścia do zadbania o wellbeing, czyli fizyczny i psychiczny dobrostan pracowników, ryzykuje wzrost kosztów rotacji, absencji czy mniejszej efektywności.

Publikacja: 16.10.2023 09:00

Konferencja „Wellbeing Summit” dostarczyła uczestnikom wielu praktycznych wskazówek przydatnych nie

Konferencja „Wellbeing Summit” dostarczyła uczestnikom wielu praktycznych wskazówek przydatnych nie tylko w budowaniu wellbeingu w organizacjach, ale także we własnym życiu

Foto: mat. pras.

Materiał powstał we współpracy z Benefit Systems

– Wiemy już, że niski poziom dobrostanu pracowników przekłada się na funkcjonowanie firm. Jest ich realnym kosztem, gdyż wraz ze spadkiem dobrostanu spada zaangażowanie ludzi i efektywność pracy, a równocześnie rosną koszty związane z wypaleniem zawodowym, rotacjami, zatrudnianiem nowych ludzi i nieobecnością pracowników – wyliczała Natalia Hatalska, CEO infuture.institute, podczas pierwszej w Polsce konferencji „Wellbeing Summit”, którą zorganizowała firma Benefit Systems pod patronatem medialnym „Rzeczpospolitej”.

Wellbeing to dzisiaj gorący temat na całym świecie. Idąc za tym trendem, Benefit Systems podczas konferencji ogłosił m.in. zmianę swojego logo, za którą stoi także głęboka zmiana filozofii i strategii oraz podejścia do takich produktów, jak MultiSport, MultiLife czy MyBenefit, tworzących ekosystem wellbeingu.

– Punktem zwrotnym w myśleniu o wellbeingu były przede wszystkim pojawiające się w czasie pandemii alarmujące dane dotyczące kondycji psychicznej pracowników. Zwrócono wówczas uwagę na długotrwały stres zatrudnionych, który zaczął mieć widoczny wpływ na ich efektywność i zaangażowanie, a w efekcie przełożył się także na kondycję firm. Według badania „MultiSport Index 2023” stres związany z pracą dotyka już 90 proc. aktywnych zawodowo Polaków, z czego połowa przenosi go do domu. Co więcej, co dziesiąty pracujący Polak przyznaje, że wziął L4 z powodu gorszego samopoczucia lub problemów z psychiką – wyjaśnia Emilia Rogalewicz, członek zarządu Benefit Systems. – Brak odpowiedniego zarządzania dobrostanem pracowników daje o sobie znać w tempie szybszym, niż może się wydawać.

– Kluczowa jest profilaktyka. Jeśli zadbamy o zdrowie pracowników z odpowiednim wyprzedzeniem, nikogo nie będą już interesowały benefity w postaci urlopu od stresu, którymi według badania „MultiSport Index 2023” jest obecnie zainteresowanych 71 proc. zatrudnionych w Polsce – komentuje Piotr Szostak, dyrektor zarządzający ds. strategii i rozwoju produktu MultiLife w Benefit Systems.

Konferencja „Wellbeing Summit” poruszyła też m.in. kwestie elastyczności i personalizacji na rynku benefitów, czyli konieczności coraz lepszego dopasowania świadczeń pozapłacowych do realnych potrzeb pracowników, ich zainteresowań, wieku czy sytuacji materialnej. Według Pawła Kornosza, dyrektora zarządzającego ds. platform kafeteryjnych w Benefit Systems, benefity przyszłości powinny także odciążać pracowników w ich codziennej pracy.

– Obecnie 49 proc. pracowników umysłowych postrzega narzędzia cyfrowe oraz środowisko pracy oferowane przez swoją organizację jako frustrujące, a co czwarty postrzega brak odpowiedniej technologii jako powód do zmiany pracy. Efektywność pracowników często blokowana jest przez mnogość platform i systemów, do których muszą mieć dostęp. Dlatego w nowej odsłonie MyBenefit stawiamy na employee experience – naszym celem jest ułatwienie zespołom codziennej pracy poprzez integrację wielu usług, poprawiających komunikację na linii pracownik–pracodawca za pośrednictwem wyłącznie jednej platformy – mówi Paweł Kornosz.

Jak wskazywała Natalia Hatalska, założycielka i CEO infuture.institute, chcąc dokładnie zbadać, ocenić i porównać dobrostan człowieka (w tym pracownika), potrzebny jest bardziej holistyczny wskaźnik, który uwzględnia więcej obszarów niż wyłącznie stan psycho-fizyczny. Istotną rolę w ocenie poczucia dobrostanu mają m.in.: komfort życia, dostęp do natury, relacje, sytuacja rodzinna czy finansowa. Wskaźnik taki musi być również dynamiczny, uwzględniać lokalną specyfikę, kontekst i sytuację, w jakiej aktualnie jesteśmy.

– Jeżeli chcemy coś poprawiać, to najpierw musimy to zmierzyć. Dlatego w przyszłym roku wprowadzimy do naszej platformy MultiLife autorskie narzędzie do badania dobrostanu Wellbeing Score, stworzone we współpracy z infuture.institute, dzięki któremu firma będzie mogła zmierzyć poziom wellbeingu każdego ze swoich pracowników, spojrzeć na to zagadnienie systemowo i na bazie tego wskaźnika zaoferować pracownikom odpowiednio dobrane rozwiązania, odpowiadające na ich potrzeby – mówi Piotr Szostak z Benefit Systems.

Według badań przeprowadzonych na potrzeby opracowania wskaźnika przez infuture.institute szczególnie teraz, w czasie wysokiej inflacji i rosnących kosztów życia, bardzo ważne dla wellbeingu Polaków są finanse. Uczestnicy badania najczęściej (aż 40 proc.) utożsamiali dobrostan z niezależnością finansową. Wpływ sytuacji finansowej widać także w ocenach własnego dobrostanu w skali od 1 do 10. Podczas gdy średni wynik w badaniu (5,8) był niski, to najlepiej swój wellbeing oceniały (na 7,7) osoby, które – ich zdaniem – stać na wszystko. Z kolei najniższą punktację (4,4) dawały sobie osoby mające problem z opłacaniem podstawowych rachunków i bezrobotni.

Ostateczny model wskaźnika składać się będzie z sześciu elementów i będzie uwzględniać zarówno aspekty zewnętrzne, na które składają się m.in. relacje z innymi ludźmi, kultura czy środowisko, jak i wewnętrzne, w tym zdrowie fizyczne i psychiczne.

Według prelegentów „Wellbeing Summit” zapotrzebowanie na rozwiązania wspierające regenerację, redukcję stresu i work-life balance pracowników będzie rosnąć.

– To trend, który coraz bardziej przybiera na sile. Odpowiednio zarządzany może mieć pozytywny wpływ m.in. na liczbę zwolnień lekarskich. Mając to na uwadze, wprowadziliśmy na rynek MultiLife, zapewniający usługi, aplikacje oraz treści edukacyjne wspierające dobrostan zatrudnionych w czterech kluczowych obszarach: psychologii, zdrowiu, odżywianiu i rozwoju. Dzięki MultiLife pracownik może umówić np. konsultacje online z ekspertami, którzy pomogą mu wprowadzić zdrowe nawyki czy też zapewnić wsparcie psychologiczne, może zaplanować dietę, zrobić kurs jogi lub mindfulness lub skorzystać z dostępnych kursów językowych albo platformy do ćwiczeń, z pomocą której wykona krótki trening przed pracą. To pracownik decyduje, który obszar dobrostanu w danym momencie chce wzmocnić – mówi Piotr Szostak.

Jak podkreślała Joanna Malinowska-Parzydło, doświadczona dyrektor HR i prezeska think tanku HR Influencers, jeśli chcemy pomagać budować dobrostan u innych, w tym zwłaszcza w dużych grupach ludzi, najpierw powinniśmy zadbać o siebie. Dotyczy to menedżerów i działów HR, które zwykle przejmują tę rolę, choć w nich samych jest pod tym względem dużo do zrobienia.

Prelegenci „Wellbeing Summit” zwracali więc uwagę na konieczność dbania o dobrą kondycję fizyczną, zdrową dietę i lepszą higienę życia, w tym poprawę jakości snu. Dr Ewa Hartman, trenerka i kierowniczka studiów podyplomowych neuro-przywództwo na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, podkreśliła m.in. znaczenie treningów mózgu poprzez wdrażanie mikronawyków. To drobne zmiany, niewymagające większego wysiłku, gdyż polegają na dołożeniu małego zachowania do tego, co i tak robimy. Takim mikronawykiem może być np. wypicie szklanki wody przy porannej kawie, co zapewnia lepsze nawodnienie organizmu i poprawia funkcjonowanie mózgu.

Z kolei według Emilii Rogalewicz symbolem zmian na rynku w pracy w kontekście wellbeingu staje się pokolenie Z – dla młodych ludzi przyjazna atmosfera i bezstresowe środowisko są często ważniejsze od podwyżki i elastycznych godzin wykonywania obowiązków służbowych. Z badań Benefit Systems wynika też, że zdecydowana większość z nich (97 proc.) traktuje aktywność fizyczną jako dobry sposób na odreagowanie stresu związanego z pracą zawodową.

Jednak wellbeing jest też bardzo ważny dla pracowników z dłuższym stażem, zwłaszcza tych z pokolenia Y i X (w wieku 35–44 lata), którzy często muszą żonglować między obowiązkami zawodowymi i rodzicielskimi, przy jednoczesnym obciążeniu kosztami kredytów i opieki nad seniorami. Z danych Benefit Systems wynika, że oni najrzadziej odczuwają stałe poczucie dobrostanu. To wyzwanie dla pracodawców, którzy – jak podkreśliła Joanna Malinowska-Parzydło – powinni zadbać o przygotowanie i dobór odpowiednich liderów, a także o wpisanie budowy dobrostanu w strategiczne cele firmy.

Polak w pracy przeciążony i zestresowany

Według European Life-Work Balance 2023 Polska zajmuje obecnie dopiero 25. miejsce na 30 krajów w Europie pod względem równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, co przekłada się na kondycję psychiczną polskich pracowników. Jak wynika z badań Benefit Systems, już prawie połowa pracowników w Polsce (47 proc.) deklaruje, że jest przytłoczona zbyt dużą liczbą obowiązków, a 35 proc. towarzyszy uczucie niepokoju i rozdrażnienia. Powszechne są kłopoty z koncentracją i pamięcią, które zgłasza 29 proc. uczestników badania, a także problemy z motywacją i zaangażowaniem w pracę (27 proc.) czy też zbyt niską efektywnością i problemami z wykonywaniem zadań na czas (20 proc.). Zarówno przyczyną, jak i skutkiem może być w takiej sytuacji przewlekły stres oraz nieumiejętność odpowiedniej regeneracji. Tymczasem niedawny raport Koalicji Bezpieczni w Pracy dowodzi, że ponad jedna trzecia pracowników często lub nawet codziennie doświadcza stresu w pracy, a na trzech z dziesięciu badanych stres działa negatywnie. Jak bardzo negatywnie pokazuje z kolei tegoroczny sondaż przeprowadzony na zlecenie firmy Nationale-Nederlanden – 76 proc. jego uczestników wskazało stres w pracy jako przyczynę problemów psychicznych. Siedmiu na dziesięciu odczuło też symptomy wypalenia w ciągu ostatniego roku: najczęściej wycieńczenie pracą, brak przyjemności z jej wykonywania oraz chęć jej zmiany. Pracownicy nie czują się zaopiekowani, choć połowa badanych pracodawców deklaruje, że stara się dbać o ich komfort. Zauważa to jednak tylko co trzeci ankietowany pracownik.

Jak wynika z danych Benefit Systems, zaledwie 7 proc. firm zapewnia dziś swoim pracownikom dostęp do wirtualnych narzędzi redukujących stres. Według MultiSport Index 2023 co trzeci pracownik ma w swoim otoczeniu osoby z zaburzeniami nastroju. Gallup szacuje, że niskie zaangażowanie pracowników, do którego według ekspertów przykłada się długotrwały stres, kosztuje światową gospodarkę 8,8 biliona dolarów rocznie. Z kolei według Deloitte do 2040 r. dwie trzecie wydatków na opiekę zdrowotną będą przeznaczone na wellbeing i wczesne wykrywanie chorób.

Materiał powstał we współpracy z Benefit Systems

Materiał powstał we współpracy z Benefit Systems

– Wiemy już, że niski poziom dobrostanu pracowników przekłada się na funkcjonowanie firm. Jest ich realnym kosztem, gdyż wraz ze spadkiem dobrostanu spada zaangażowanie ludzi i efektywność pracy, a równocześnie rosną koszty związane z wypaleniem zawodowym, rotacjami, zatrudnianiem nowych ludzi i nieobecnością pracowników – wyliczała Natalia Hatalska, CEO infuture.institute, podczas pierwszej w Polsce konferencji „Wellbeing Summit”, którą zorganizowała firma Benefit Systems pod patronatem medialnym „Rzeczpospolitej”.

Pozostało 95% artykułu
Pracodawca Rzeczpospolitej
Tabu menopauzy utrudnia życie kobiet i szkodzi pracodawcom
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Pracodawca Rzeczpospolitej
Więcej równości w work-life balance
Materiał Promocyjny
W pracy konieczna jest równowaga
Pracodawca Rzeczpospolitej
Warto świadomie działać na rzecz zdrowia kobiet
Materiał partnera
Równość nie zawsze znaczy to samo