Z pomocą przychodzi agencja rekrutacyjna. Większość podmiotów działających na rynku świadczy usługi w oparciu o model success fee. Na czym on polega? Czy jest opłacalny dla przedsiębiorcy?

Współpraca z agencją rekrutacyjną w modelu success fee – na czym polega? Jakie ma zalety?

Jak sama nazwa wskazuje, w modelu success fee wynagrodzenie dla podmiotu świadczącego usługi jest uzależnione od osiąganych efektów. Nie zawsze musi być to wyższa sprzedaż, a na przykład pozyskanie leada czy też określonej liczby polubień na fanpage’u. W przypadku agencji rekrutacyjnej działającej w modelu success fee za efekt uznaje się zatrudnienie przez klienta kandydata zaproponowanego przez podmiot.

W modelu success fee klient jest obciążany kosztami dopiero w momencie, gdy zatrudni proponowanego przez agencję rekrutacyjną kandydata. Wcześniej najczęściej nie ponosi żadnych wydatków. Ani na zainicjowanie procesu rekrutacyjnego, ani na selekcję kandydatów. W efekcie rozpoczęcie współpracy z agencją nie kosztuje nic.

Co więcej, model success fee kładzie nacisk na osiągnięcie celu, nie zaś na realizację usługi. Największe znaczenie ma więc jakość proponowanych kandydatur. Jeśli nie będą one spełniać oczekiwań przedsiębiorcy, zostaną odrzucone, a agencja rekrutacyjna nie otrzyma wynagrodzenia. Pracujący w niej eksperci ds. HR są więc od początku silnie zmotywowani do tego, by znaleźć kandydatów jak najlepiej odpowiadających wymaganiom klienta.

Model succes fee – ograniczenie ryzyka przedsiębiorcy

Uruchomienie procesu rekrutacyjnego jest nie tylko kosztowne, ale i ryzykowne. Przedsiębiorca nie ma bowiem żadnych gwarancji, że wysiłki podjęte na własną rękę przybliżą go do osiągnięcia celu, jakim jest zatrudnienie dobrego pracownika. W modelu success fee agencja rekrutacyjna bierze na siebie koszty rekrutacji oraz ryzyko ewentualnej porażki w znalezieniu odpowiedniego kandydata.

Dodatkowo model success fee gwarantuje transparentność rozliczeń. Przedsiębiorca płaci agencji rekrutacyjnej wynagrodzenie, jeśli zdecyduje się zatrudnić proponowanego przez nią kandydata. Stawka jest najczęściej ustalana przed podpisaniem umowy, dzięki czemu pracodawca wie, jakich kosztów może się spodziewać.

Model success fee – warunki powodzenia

Żeby model success fee przyniósł oczekiwane rezultaty, muszą zaistnieć określone czynniki. Po pierwsze, agencja rekrutacyjna musi dobrze poznać wymagania klienta względem przyszłego pracownika. Nie chodzi w tym przypadku wyłącznie o kompetencje i doświadczenie, ale również o to, czy wpisuje się w kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa.

Cultural fit, czyli dopasowanie kulturowe, to element, który musi zostać uwzględniony w procesie rekrutacyjnym, aby poszukiwania pracownika zakończyły się sukcesem. Dzięki dobremu dopasowaniu zatrudniony nie tylko osiąga lepsze wyniki, ale również zostaje w firmie na dłużej. Ma również większą satysfakcję z pracy i rzadziej bierze wolne.

Po drugie, agencja rekrutacyjna musi dysponować rozbudowaną bazą kandydatów. Dzięki temu będzie w stanie szybko wyselekcjonować osoby spełniające oczekiwania pracodawcy. Zaproponuje również kilka kandydatur, co zwiększy prawdopodobieństwo tego, że któraś z nich okaże się tą odpowiednią.

Większość działających na rynku agencji rekrutacyjnych działa w oparciu o model success fee. To korzystna dla przedsiębiorcy opcja, która jednak nie jest wolna od ryzyka. Żeby je ograniczyć, należy bacznie przyjrzeć się podmiotowi, który ma rekrutować kandydatów dla pracodawcy. Ważne jest doświadczenie, a także znajomość realiów rynkowych. Bez tego nie uda się przedstawić dobrze dopasowanych kandydatów. Nie można przecież zapominać, że w rekrutacji nie chodzi o jak najniższe koszty, a o znalezienie pracownika, który uzupełni zasoby firmy.

Źródło: Team Quest - Praca w IT

Materiał Promocyjny