Analizę pytania należy poprzedzić odniesieniem się do zasad wydatkowych, o których mowa w art. 44 ust. 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Z tych przepisów wynika po pierwsze, że jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków. Po drugie, wydatki publiczne powinny być dokonywane:

1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: