O tym dominującym poglądzie w orzecznictwie przypomniał w niedawnym wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. Trafiła do niego skarga na uchwałę rady miasta, która nie wyraziła zgody na rozwiązaniu stosunku pracy z radnym Jackiem K..

Zmiany organizacyjne