WSA: należność za bezumowne korzystanie z lokalu nie podlega VAT

Jeżeli okoliczności faktyczne wskazują na brak choćby dorozumianej zgody właściciela nieruchomości na jej użytkowanie, to otrzymana przez niego należność nie stanowi wynagrodzenia za świadczoną usługę.

Aktualizacja: 15.12.2019 15:14 Publikacja: 15.12.2019 00:01

WSA: należność za bezumowne korzystanie z lokalu nie podlega VAT

Foto: AdobeStock

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 19 września 2019 r. (I SA/Kr 125/19).

Spółka (wynajmujący), będąca właścicielem centrum handlowego, podpisała z najemcą umowę najmu, w której zawarto zapis przyznający wynajmującemu prawo do wypowiedzenia umowy, jeżeli najemca dopuści się zwłoki z zapłatą czynszu. Spółka skorzystała z tego zapisu i wypowiedziała skutecznie umowę. Najemca odebrał wypowiedzenie, jednak nie opuścił nieruchomości, więc wynajmujący obciążał go opłatami z tytułu bezumownego korzystania z lokalu. Tymczasem najemca wniósł do sądu wniosek o przyznanie zabezpieczenia, że wypowiedzenie umowy najmu na czas trwania sporu jest bezskuteczne. Po interwencji spółki zabezpieczenie zostało jednak uchylone, po czym wynajmujący złożył pozew o eksmisję. Zdaniem spółki, należność za bezumowne korzystanie z lokalu nie powinna podlegać opodatkowaniu VAT. Wynajmujący, po złożeniu wypowiedzenia umowy najmu, zdecydowanie bowiem nie zgadzał się na dalsze zajmowanie lokalu przez najemcę, wzywając go do opuszczenia lokalu, a wreszcie wytaczając powództwo o eksmisję. Należy więc uznać, że należna z tego tytułu opłata jest formą rekompensaty – odszkodowania, gdyż wynajmujący nie miał możliwości swobodnego dysponowania lokalem.

Pozostało 81% artykułu

Spraw sobie prezent.
Dostęp do rp.pl do 50% taniej!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach subskrypcji rp.pl

Otrzymasz dostęp do serwisu rp.pl, w tym artykułów z "Rzeczpospolitej"
i weekendowego magazynu Plus Minus.

Prawo dla Ciebie
Koniec abonamentu RTV. Ma go zastąpić opłata w wysokości 8-9 zł miesięcznie
Prawo karne
Prezydent Andrzej Duda ułaskawił prawicowego publicystę
Konsumenci
TSUE orzekł na korzyść frankowiczów. Co ten wyrok oznacza dla banków
Prawo dla Ciebie
Sąd rozstrzygnie spór między córką i wdową po Grzegorzu Ciechowskim
Zawody prawnicze
Adwokatura przyjęła nowe zasady wykonywania zawodu. Zmiany w etyce i zastępstwach
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?