Rozliczenie usług niematerialnych do 31 grudnia 2019 r.

Tylko dwa tygodnie zostały firmom, które chcą w pełni uwzględnić koszty usług niematerialnych za ostatnie dwa lata. Termin na złożenie wniosku upływa 31 grudnia.

Aktualizacja: 17.12.2019 08:30 Publikacja: 17.12.2019 08:17

Rozliczenie usług niematerialnych do 31 grudnia 2019 r.

Foto: AdobeStock

Od początku 2018 r. obowiązuje ograniczenie do 3 mln zł kosztów uzyskania przychodów dla niektórych usług świadczonych między podmiotami powiązanymi. Chodzi m.in. o usługi doradcze, reklamowe, informatyczne, opłaty za korzystanie ze znaków towarowych i innych kosztów, wymienionych w art. 15e ustawy o CIT. Ograniczenie to miało na celu eliminację nadużyć poprzez manipulację kosztami tych usług (często trudno określić ich rynkową wartość), w celu redukcji podatku dochodowego.

W praktyce w wielu firmach, zwłaszcza międzynarodowych, wydatki na takie usługi za lata 2018–2019 urosły nawet do kilkudziesięciu milionów złotych. Jedyną obecnie możliwością uwzględnienia ich jako kosztów w rozliczeniu podatku dochodowego jest złożenie wniosku o tzw. wiążące porozumienie cenowe (ang. advance pricing arrangement – APA). Takie porozumienie służy co do zasady urzędowemu uznaniu, że ceny w relacjach między podmiotami powiązanymi są ustalane według kryteriów rynkowych.

Czytaj także: Jak udokumentować zakup usług niematerialnych

Przepisy o APA, dotychczas zapisane w ordynacji podatkowej, zostały ostatnio przeniesione do nowej ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. Ustawa ta w art. 124 przewiduje, że APA można zawrzeć także co do kosztów z art. 15e ustawy o CIT pod warunkiem złożenia stosownego wniosku do 31 grudnia 2019 r. W ten sposób można się starać o pełną „legalizację" tych kosztów poprzez APA.

W praktyce nie będzie to jednak ani szybkie, ani proste. Wydanie decyzji o APA zajmuje Ministerstwu Finansów około roku. Pierwotnie MF zapowiadało, że dla kosztów z art. 15e ustawy o CIT wprowadzi uproszczoną procedurę wnioskowania o APA, ale w końcu wycofało ten pomysł.

Jak zwraca uwagę Barbara Popowska, doradca podatkowy w KPMG, przygotowanie wniosku o APA jest zwykle pracochłonne i wymaga nieco czasu na sporządzenie odpowiednich analiz ekonomicznych.

– Istnieje wprawdzie możliwość uzupełniania wniosku już po jego złożeniu, czyli po 31 grudnia, jeśli jednak ktoś rozważa odzyskanie tych kosztów, to jego sporządzanie powinien rozpocząć już dziś – dodaje ekspertka.

Od początku 2018 r. obowiązuje ograniczenie do 3 mln zł kosztów uzyskania przychodów dla niektórych usług świadczonych między podmiotami powiązanymi. Chodzi m.in. o usługi doradcze, reklamowe, informatyczne, opłaty za korzystanie ze znaków towarowych i innych kosztów, wymienionych w art. 15e ustawy o CIT. Ograniczenie to miało na celu eliminację nadużyć poprzez manipulację kosztami tych usług (często trudno określić ich rynkową wartość), w celu redukcji podatku dochodowego.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
W sądzie i w urzędzie
Pierwsza skarga następcy Ziobry. Zarzuca sądowi "bezduszny formalizm"
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości