W środowym głosowaniu stosunkiem głosów 51:46 Senat odrzucił w całości ustawę podwyższającą podatek akcyzowy na alkohole i wyroby tytoniowe. Wprawdzie we wcześniejszej dyskusji zgłaszano propozycje złagodzenia podwyżki z 10 proc. na 3 proc., ale jednak ostatecznie senatorowie nie zgodzili się na żadną podwyżkę.

Według ustawy, podwyżka miała wejść w życie 1 stycznia 2020 r. Wciąż może do tego dojść, jeśli Sejm odrzuci czwartkową uchwałę Senatu bezwzględną większością głosów. Głosowanie w Sejmie w tej sprawie prawdopodobnie odbędzie się w piątek, 20 grudnia.

Wcześniej w trakcie obrad senatorowie krytykowali ustawę za to, że jej projekt rząd przygotował bez konsultacji z zainteresowanymi, przede wszystkim z producentami alkoholi i papierosów. Ustawa miałaby przynieść budżetowi 1,7 mld zł rocznie.