Jakie PKWiU należy umieścić na fakturze, jeśli wykonałem monitoring wizyjny dla wspólnoty mieszkaniowej? – pyta czytelnik.

Czytaj także: Jaka stawka VAT przy montażu monitoringu

Główny Urząd Statystyczny, a także organy podatkowe klasyfikują roboty związane z instalacją systemów bezpieczeństwa (m.in. systemów telewizji przemysłowej CCTV) do kodu PKWiU 43.21.10.1, tj. jako roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu, obejmujących:

- roboty związane z instalowaniem systemów alarmowych przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych;

- roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu.

Mając na uwadze fakt, że jest to jedna z usług wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy o VAT, w przypadku usługi świadczonej przez podwykonawcę na rzecz wykonawcy zastosowanie może znaleźć mechanizm odwrotnego obciążenia (art. 17 ust. 1 pkt 8 oraz art. 17 ust. 1h ustawy o VAT).

Może się jednak zdarzyć, że instalacja systemu monitoringu wiąże się ze świadczoną następnie usługą ochrony mienia. W takim przypadku całość świadczenia należy sklasyfikować jako PKWiU 80 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie. ?

Autor jest doradcą podatkowym, Liderem Praktyki VAT, Ceł i Akcyzy w Kancelarii Ożóg Tomczykowski

Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (DzU z 2015 r. poz. 1676 ze zm.)

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW