W 2009 roku stawka podatku od gier na automatach o niskich wygranych ze 180 euro (ok. 780 zł) do 2000 zł. W zakresie pozostałych gier hazardowych stawka podatku nie uległa natomiast większym zmianom. Dlatego zmianom tym zarzucono naruszenie konstytucyjnych zasad równości i sprawiedliwości społecznej oraz zakaz dyskryminacji. Podniesiono również argument naruszenia własności prywatnej poprzez podwyżkę opodatkowania, a tym samym zubożenie majątku spółki.

Czytaj także: MF wyjaśnia, czym są gry na automatach według ustawy hazardowej

Trybunał uznał jednak, że podniesienie podatku odbyło się zgodnie z konstytucyjnymi regułami. – W rozpatrywanej sprawie kluczowym zagadnieniem było, czy nie nastąpiło ograniczenie wolności gospodarczej. Nałożenie wyższego podatku nie ma takiego charakteru – uzasadniał wyrok sędzia Jarosław Wyrembak.

- Paweł Rochowicz

Sygnatura akt: SK 3/14