Nowoczesny sprzęt znacząco ułatwia proces edukacji. Nic więc dziwnego, że placówki oświatowe chętnie korzystają z możliwości przekazywania wiedzy połączonej z efektowną prezentacją omawianych zagadnień. Jednym z takich urządzeń jest projektor interaktywny. Jednak jego dostawa do placówki oświatowej nie korzysta z preferencyjnej stawki VAT – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 5 grudnia 2018 r. (0115-KDIT1-2.4012.791.2018.1.AGW).

Czytaj także: Sprzedaż sprzętu komputerowego dla szkół - jaka stawka VAT

Wnioskodawca, który wystąpił o interpretację, prowadził działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży sprzętu komputerowego. Zamierzał zrealizować dostawę projektorów interaktywnych na rzecz przedszkoli i szkół, w związku z czym wystąpił o klasyfikację tego towaru według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego zaklasyfikował projektor indywidualny jako: „Monitory i projektory, wykorzystywane głównie w systemach automatycznego przetwarzania danych" (PKWiU 26.20.17.0). Ponadto, Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego wskazał, że klasyfikacja ta ma zastosowanie do celów podatkowych.

Na podstawie uzyskanej informacji wnioskodawca uznał, że dostawa projektora będzie korzystała z zerowej stawki VAT, na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT. W myśl tego przepisu dostawa sprzętu komputerowego do placówek oświatowych korzysta ze stawki zero proc. VAT. Wnioskodawca wskazywał, że projektor interaktywny należy zaliczyć do towarów wymienionych w załączniku nr 8 do ustawy o VAT, który zawiera wykaz produktów, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 26 tej ustawy. Wskazywał, że projektor interaktywny służy m.in. wyświetlaniu obrazów, a więc pełni te same funkcje co monitor, którego dostawa korzysta ze stawki zerowej.

Z takim poglądem nie zgodził się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wskazał, że możliwość zastosowania preferencyjnej stawki dotyczy tylko ściśle wskazanych towarów wymienionych w załączniku nr 8 do ustawy. Projektorów interaktywnych nie można natomiast uznać za jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych, drukarki, skanery, urządzenia komputerowe do pism Braille'a (dla osób niewidomych i niedowidzących) czy też za urządzenia do transmisji danych cyfrowych. To, że projektor posiada rozwiązania o tej samej funkcjonalności związanej z wyświetlaniem obrazu co monitory komputerowe, nie wpływa, zdaniem Dyrektora KIS, na możliwość zastosowania preferencyjnej stawki VAT. W związku z tym dostawa projektorów interaktywnych na rzecz placówek oświatowych powinna zostać opodatkowana 23-proc. stawką VAT jako zwykła dostawa towarów. ?

Podstawa prawna: art. 83 ust. 1 pkt 26 i załącznik nr 8 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)

www.ecdpgroup.com

Katalog towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką zero proc. na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, jest ściśle opisany w załączniku nr 8 do ustawy o VAT. Organ podatkowy prawidłowo zatem dokonał wykładni obowiązujących przepisów. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że wykaz zawarty w tym załączniku 8 wydaje się być niezwykle skromny, przez co może nie przystawać do nieustannie rozwijającej się technologii. W tym konkretnym przypadku projektory indywidualne posiadają niemal te same funkcje co monitory wymienione w załączniku, jednak ustawodawca nie wskazał, że ten rodzaj urządzeń korzysta z preferencyjnej stawki VAT. W związku z tym zasadne wydaje się być poszerzenie tego katalogu towarów nie tylko o projektory interaktywne. Zasadniczo bowiem dostawa każdego sprzętu komputerowego do placówek oświatowych powinna korzystać z preferencji w VAT, gdyż przyczynia się do unowocześnienia tych placówek. Ograniczenie w tym zakresie może odbyć się ze szkodą dla osób kształconych w placówkach oświatowych.