Od nowego roku szykują się spore zmiany w dokumentowaniu dostaw towarów do innych krajów Unii Europejskiej. Będzie to efekt wydanych już przepisów unijnych i projektowanych polskich.

W reakcji na liczne nadużycia i wyłudzenia VAT w handlu transgranicznym władze Unii Europejskiej wydały 4 grudnia 2018 r. nowe przepisy, które mają przeciwdziałać takiemu procederowi. Była to zmiana dyrektywy o tym podatku (2018/1910), a także rozporządzenia wykonawczego (2018/1912). Oba te akty przewidują dodatkowe dokumentowanie dostaw wewnątrzwspólnotowych.

Czytaj też:

Na co zwrócić uwagę przy wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

Nie ma stawki zero proc. – nie ma informacji podsumowującej

Aby zastosować zerową stawkę VAT na takie dostawy trzeba będzie posiadać – jak to ujęto w zmienionym rozporządzeniu – oświadczenie nabywcy o tym, że towary do niego dotarły, a także „co najmniej dwa niebędące ze sobą w sprzeczności dowody", wydane przez inne podmioty.

Rozporządzenie wykonawcze wymienia konkretne rodzaje takich dokumentów. Wskazano tu dokumenty używane przez przewoźników takie jak list przewozowy CMR, konosament albo lotniczy list przewozowy.

Może to być też polisa ubezpieczeniowa dotycząca wysyłki lub transportu towarów lub dokumenty bankowe potwierdzające zapłatę za wysyłkę lub transport towarów. Dostawę będzie można też udowodnić „dokumentami urzędowymi wydanymi przez organ władzy publicznej, na przykład notariusza, potwierdzającymi przybycie towarów do państwa członkowskiego przeznaczenia". Będzie również akceptowane poświadczenie odbioru wystawione przez prowadzącego magazyn w państwie członkowskim przeznaczenia, potwierdzające składowanie towarów w tym państwie członkowskim.

Takie dokumenty trzeba będzie mieć w zapasie na wypadek kontroli, ale nowe wymogi dotyczą też dokumentacji, którą podatnik składa do urzędu skarbowego. Otóż większej niż dotychczas wagi nabierze tzw. deklaracja podsumowująca, w której podatnik informuje o handlu towarami i usługami z UE. Jeśli takiej deklaracji nie złoży albo zrobi w niej błędy – straci prawo do zerowej stawki.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Jak się uchylić od skutków błędów albo niezłożenia deklaracji podsumowującej? To mają uregulować polskie przepisy. Według projektu stosownej nowelizacji ustawy o VAT, podatnik odzyska prawo do zerowej stawki, jeśli „należycie pisemnie wyjaśni uchybienie naczelnikowi urzędu skarbowego".

Jak zauważa Piotr Litwin, doradca podatkowy w Enodo, po 1 stycznia informacje podsumowujące urosną niemal do rangi zeznania podatkowego. – Dziś mają one charakter raczej statystyczny, a za ich niezłożenie w praktyce grozi co najwyżej kilkusetzłotowy mandat – wskazuje ekspert. Dodaje, że brak możliwości stosowania zerowej stawki może być znacznie bardziej dotkliwą sankcją.

Piotr Litwin podkreśla też, że ani unijne przepisy ani projekt polskiej ustawy nie dają niestety odpowiedzi na pytanie, jak będą traktowane błędy w składanych informacjach podsumowujących. Nie ma w nich bowiem wyraźnej gwarancji zwrotu podatku zapłaconego wskutek niezłożenia deklaracji, gdy potem podatnik jednak dopełni tego obowiązku.

– Miejmy nadzieję, że dalsze prace legislacyjne nad polskimi przepisami dadzą taką odpowiedź – mówi ekspert.

Nowelizacja ustawy o VAT, wdrażająca nowe zasady dokumentowania dostaw wewnątrzwspólnotowych, nie została jeszcze przyjęta przez rząd. Prawdopodobnie będzie zatem uchwalona dopiero po wyborach parlamentarnych.