VAT na towary wrażliwe: nabywca odpowiada solidarnie ze sprzedawcą

Od 1 listopada br. przedsiębiorca, który kupił towary wrażliwe, jest odpowiedzialny za zobowiązania zbywcy w podatku od towarów i usług, chyba że zapłacił za fakturę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Aktualizacja: 22.12.2019 21:09 Publikacja: 22.12.2019 00:01

VAT na towary wrażliwe: nabywca odpowiada solidarnie ze sprzedawcą

Foto: Adobe Stock

1 listopada 2019 r. ustawodawca wprowadził obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w pewnych sektorach gospodarki. Obligatoryjna forma MPP obejmuje towary i usługi wymienione w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

Podzielona płatność może być stosowana tylko do transakcji pomiędzy podatnikami VAT, a jest obowiązkowa, gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty. Transakcje w walutach obcych przelicza się przy tym na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień przeprowadzenia transakcji.

Pozostało 83% artykułu

Spraw sobie prezent.
Dostęp do rp.pl do 50% taniej!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach subskrypcji rp.pl

Otrzymasz dostęp do serwisu rp.pl, w tym artykułów z "Rzeczpospolitej"
i weekendowego magazynu Plus Minus.

Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
W sądzie i w urzędzie
Pierwsza skarga następcy Ziobry. Zarzuca sądowi "bezduszny formalizm"
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości