Dobra wiadomość dla firm, które obawiają się sankcji za wpłaty na rachunki spoza białej listy. Łatwo ich uniknąć, wystarczy poinformować o takim przelewie urząd skarbowy. Zawiadomienie składamy tylko raz, nie trzeba go wysyłać przy każdej wpłacie. Tak wynika z wydanych przez Ministerstwo Finansów objaśnień.

Przypomnijmy, że biała lista, czyli wykaz podatników VAT, funkcjonuje od 1 września 2019 r. Od początku były z nią problemy. Część firm w ogóle na nią nie trafiła, niektóre z niepełnymi danymi, np. bez numeru konta bankowego. Kontrahenci obawiali się przelewać pieniądze na rachunki, których nie ma w wykazie. Od 1 stycznia br. są za to sankcje. Wpłata na konto spoza wykazu (chodzi o kwoty powyżej 15 tys. zł) nie może być rozliczona w kosztach PIT/CIT. Poza tym nabywcy grozi solidarna odpowiedzialność za niezapłacony przez sprzedawcę VAT.

Czytaj też: VAT: sankcji nie będzie, choć konta nie ma na białej liście

Jak uniknąć tych sankcji? O przelewie na rachunek, którego nie ma na białej liście, trzeba powiadomić skarbówkę. Wzór zawiadomienia określony został w rozporządzeniu ministra finansów z 23 grudnia (DzU z 2019 r., poz. 2530). To formularz ZAW-NR, ma dwie strony i 40 pozycji. Trzeba w nim podać dokładne dane: swoje oraz kontrahenta. A przede wszystkim numer rachunku bankowego, na który przelaliśmy pieniądze.

Czy to rozwiązanie satysfakcjonuje przedsiębiorców? Nie do końca, bo wysyłanie zawiadomień po każdej wpłacie to duża biurokracja. Szczególnie w większych firmach, gdzie codziennie jest realizowanych wiele przelewów.

Ministerstwo Finansów postanowiło więc złagodzić ten obowiązek. Już w czasie zorganizowanego w listopadzie webinarium zapewniło, że firma, która przelewa kontrahentowi pieniądze na konto spoza białej listy, może tylko raz poinformować o tym fiskusa. - Nie trzeba przy każdej płatności na rachunek nieujawniony w wykazie wysyłać zawiadomienia. Wystarczy złożyć jedno zawiadomienie o jednym rachunku – mówił w czasie webinarium Zbigniew Makowski, zastępca dyrektora Departamentu VAT w Ministerstwie Finansów.

Teraz resort finansów potwierdził to stanowisko w oficjalnych objaśnieniach. Czytamy w nich: „W przypadku wysłania zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek spoza wykazu podatnik nie będzie obowiązany dokonywać ponownie takiego zawiadomienia w sytuacji, gdyby kolejna wpłata została dokonana na ten sam rachunek spoza wykazu, o którym podatnik już raz poinformował organy, składając stosowne zawiadomienie. Wystarczające będzie dokonanie jednorazowego zgłoszenia takiego rachunku do właściwego naczelnika urzędu skarbowego".

Jaką ochronę dają objaśnienia? Podatnik, który się do nich zastosuje, nie musi w razie sporu z urzędem przejmować się odsetkami za zwłokę i odpowiedzialnością karnoskarbową. Jeśli przeprowadził daną transakcję po wydaniu objaśnień, nie zapłaci też podatku, nawet gdy urzędnicy na kontroli będą mieli inne zdanie.

Zawiadomienie o wpłacie na konto spoza białej listy można złożyć zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Gdzie je wysłać? Do urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy (wystawcy faktury). Jego odszukanie nie zawsze jest łatwe. Choćby dlatego, że niektórzy przedsiębiorcy mają firmowe adresy w wirtualnych biurach. Ministerstwo Finansów już w zeszłym roku informowało jednak: jeśli nabywca wyśle zawiadomienie nie tam gdzie trzeba, zostanie przekazane do właściwego urzędu.

Problemem jest to, że na poinformowanie skarbówki o wpłacie na rachunek nieujawniony w wykazie mamy tylko trzy dni. Przedsiębiorcy wskazują, że to za mało. Zwłaszcza że chodzi o dni kalendarzowe, a nie robocze.

Białą listę można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka