Małżeństwo z przedsiębiorcą lub członkiem zarządu spółki może być ryzykowne. Małżonek odpowiada solidarnie za niezapłacone podatki. Ważne jest jednak, kiedy powstała zaległość.

Taką odpowiedź otrzymał podatnik, który w lipcu 2017 r. zawarł związek małżeński, bez rozdzielności majątkowej. W październiku 2017 r. małżonkowie kupili mieszkanie do majątku wspólnego. Pod koniec 2019 r. skarbówka wszczęła wobec żony wnioskodawcy dwa postępowania na podstawie art. 116 § 1 i § 2 ordynacji podatkowej. Dotyczyły one orzeczenia jej solidarnej odpowiedzialności jako osoby trzeciej – byłego członka zarządu spółki z o.o. – za zaległości spółki w VAT za lata 2014 i 2015. Podatnik nie wiedział, że jego żona pełniła taką funkcję. Niedługo potem małżonkowie podpisali intercyzę i nie mają już wspólności majątkowej.

Czytaj także: Żona odpowie za zaległości podatkowe męża

Mężczyzna zapytał, czy będzie odpowiadał za zobowiązania żony własnym majątkiem osobistym oraz majątkiem wspólnym. Chciał uzyskać potwierdzenie, że nie straci mieszkania.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z takim stanowiskiem. Wskazał, że zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje wspólność majątkowa obejmująca przedmioty nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub jednego z nich. Ale przedmioty nabyte przed ślubem stanowią majątek odrębny. Zgodnie z art. 47 § 1 kodeksu małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć, ograniczyć albo ustanowić rozdzielność. Podpisanie intercyzy nie uwolni ich jednak od długów powstałych wcześniej. Skutki prawne umowy nie odnoszą się do zobowiązań podatkowych powstałych przed dniem jej zawarcia.

Na podstawie art. 26 ordynacji podatkowej podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za podatki. Odpowiedzialność ta obejmuje majątek odrębny oraz majątek wspólny małżonków.

Dyrektor KIS stwierdził na tej podstawie, że jeśli zaległość powstała przed zawarciem małżeństwa, wnioskodawca nie będzie odpowiadał za zobowiązania swojej żony własnym majątkiem osobistym ani majątkiem wspólnym.

„Oznacza to, że do przedmiotów majątkowych i praw należących do majątku wspólnego małżeńskiego wnioskodawcy i jego żony nie będzie mogła zostać skierowana egzekucja służąca zaspokojeniu bądź zabezpieczeniu zobowiązań podatkowych obciążających jego żonę z tytułu solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki z o.o." – napisał dyrektor KIS.

Według adwokata Arkadiusza Stępniewskiego osoby planujące ślub z przedsiębiorcą powinny rozważyć podpisanie intercyzy.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

– Pozwoli to zminimalizować ryzyko odpowiedzialności za długi podatkowe małżonka. Jeżeli umowa zostanie zawarta przed ślubem, nie dojdzie do powstania wspólności ustawowej – mówi.

Numer interpretacji: 0111-KDIB3-1.4017.11.2019.1.KO