Na rozpoczętym we wtorek posiedzeniu Sejm zajmuje się pakietem zmian w różnych ustawach podatkowych. Ujęto je w dwa zbiorcze rządowe projekty, których pierwsze czytanie odbyło się w środowy wieczór.

Nowe przepisy wyłączą sankcje dla podatników VAT, którzy nie wpłacą należności na rachunek z tzw. białej listy rachunków zarejestrowanych w urzędzie skarbowym. Dopuszczone będą wpłaty na tzw. rachunki cesyjne, prowadzone przez banki dla nabywania wierzytelności pieniężnych, a także rachunki prowadzone na cele działalności faktoringowej oraz własnej gospodarki banku. Te same reguły dotyczą odpowiednich rachunków w SKOK. W przypadku wpłaty na takie konta nie będzie się stosowało solidarnej odpowiedzialności za niezapłacony VAT, a także wyłączenia danego wydatku z kosztów uzyskania przychodów.

Czytaj także: Biała lista podatników VAT: pismo do urzędu zapobiega sankcji

Nowe przepisy mają też wydłużyć z trzech do siedmiu dni termin zawiadomienia urzędu skarbowego o wpłacie na rachunek spoza białej listy, by uniknąć sankcji. Zawiadomienie to ma być składane do urzędu właściwego dla podatnika płacącego należność (dziś jest to urząd właściwy dla sprzedawcy towaru lub usługi).

Wygodzie podatników VAT i ich klientów ma służyć też wprowadzenie możliwości przesyłania paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej do klienta, za jego zgodą i w uzgodniony z nim sposób.

Rozpatrywane przez Sejm projekty wprowadzają też wiele zmian uszczelniających system VAT oraz podatków dochodowych. W podatku od towarów i usług chodzi o rozszerzenie obowiązków dokumentacyjnych, szczególnie w transakcjach łańcuchowych oraz handlu z użyciem składów konsygnacyjnych. Istniejąca już tzw. deklaracja podsumowująca zyska na znaczeniu i stanie się niemal tak ważna jak comiesięczna deklaracja VAT-7. Dostawcy towarów do innych krajów UE nie będą mogli zastosować stawki zerowej VAT, jeśli nie złożą tego dokumentu.

Nowe obowiązki dokumentacyjne w VAT wprowadza europejska dyrektywa 2018/1910 (zwana „Quick Fixes"). Polska spóźnia się z jej wdrożeniem, bo powinna była to zrobić do końca 2019 r.

Uszczelnienie systemu podatków dochodowych też odbywa się poprzez wdrożenie europejskiej dyrektywy 2016/1164 (zwanej ATAD 2). Odnosi się ona do tzw. struktur hybrydowych. Wykorzystują m.in. podwójne odliczenie tego samego wydatku od podstawy opodatkowania w dwóch państwach. Może to także przybierać postać, w której np. dwa przedsiębiorstwa z różnych krajów przenoszą między sobą pewne instrumenty finansowe, ale w wyniku tej operacji ich koszt po jednej stronie nie zgadza się z przychodem po drugiej. W tym celu do ustaw o podatkach dochodowych ma być wprowadzona swoista klauzula obejścia prawa.

Etap legislacyjny: prace w komisjach sejmowych

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ