Minister finansów wydał interpretację ogólną, w której określił warunki zastosowania 50 proc. kosztów do wynagrodzenia twórców oraz pracowników. Dzięki tej preferencji wiele osób korzystających z praw autorskich zapłaci niższy podatek.

Minister wymienił trzy warunki, których spełnienie uprawnia do ulgi. Po pierwsze konieczne jest powstanie utworu będącego przedmiotem prawa autorskiego i korzystanie przez twórcę z praw autorskich. Po drugie należy mieć dowody potwierdzające powstanie takiego utworu i przeniesienie praw do niego. Po trzecie trzeba wyraźnie wyodrębnić honorarium autorskie od innych składników wynagrodzenia (o ile podwyższone koszty nie obejmują całego). Ostatni wymóg jest szczególnie istotny, gdy utwór powstanie w ramach stosunku pracy czy umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia lub o dzieło).

Czytaj także: Kiedy 50-proc. koszty dla pracownika w PIT

Zgodnie z interpretacją ogólną dowodem na powstanie utworu może być prowadzona przez pracodawcę i pracownika ewidencja. Można też dokumentować powstanie dzieła w formie oświadczenia.

– Interpretacja porusza kwestie, które budziły największe wątpliwości, np. możliwość odliczenia 50-proc. kosztów, jeśli pracodawca wypłaca wynagrodzenie przed powstaniem utworu. Co ważne, nie ma przeszkód, aby wartość honorarium autorskiego była określana na podstawie procentowej metody ustalania czasu pracy w powiązaniu z konkretnym utworem – mówi Grzegorz Grochowina, starszy menedżer w KPMG w Polsce.

Będzie to możliwe przy zachowaniu szczególnych warunków, m.in., gdy twórca rejestruje czas w odrębnej ewidencji i jest on akceptowany przez pracodawcę, a wszystkie utwory stworzone (lub w trakcie tworzenia) są również rejestrowane lub utrwalane, np. w tej samej ewidencji, bazie danych lub wymienione w oświadczeniu.

– Przedsiębiorcy stosujący 50-proc. koszty do wynagrodzenia pracowników działali dotychczas w warunkach niepewności. Dlatego wydanie interpretacji ogólnej to dobra wiadomość – zaznacza Sylwia Kulczycka, partner w Alto Tax.

Jednocześnie zwraca uwagę na istniejące zagrożenia.

– Przedsiębiorcy powinni przeanalizować, zwłaszcza gdy nie zabezpieczyli się wcześniej interpretacją indywidualną, czy stosowane przez nich systemy ewidencjonowania utworów oraz wyceny honorariów autorskich odpowiadają wskazówkom z interpretacji ogólnej. Jeśli tak nie jest, powinni wdrożyć odpowiednie zmiany. Szczególnie dotyczy to tych pracodawców, którzy ustalali honorarium autorskie na podstawie czasu pracy poświęcanego na działalność twórczą – mówi Sylwia Kulczycka.

Autopromocja
Specjalna oferta letnia

Pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" za 5,90 zł/miesiąc

KUP TERAZ

Nr interpretacji: DD3.8201.1.2018