Trwają prace na nową ustawą o wyrobach winiarskich. Ma zapewnić m.in. jasne reguły opodatkowania ich akcyzą. Wprawdzie nie zmienia stawek akcyzowych, ale porządkuje definicje różnych wyrobów.

Może to mieć znaczenie dla niektórych wyrobów fermentowanych, zwłaszcza tych wzmacnianych spirytusem. Bywały one przez władze celne traktowane jako wyroby spirytusowe albo tzw. wyroby pośrednie, podlegające wyższym stawkom tego podatku niż np. wino czy cydr.

Czytaj także:

Projekt nowej ustawy o wyrobach winiarskich

Konieczność jasnych reguł traktowania różnych wyrobów podkreślała w trakcie konsultacji projektu Polska Rada Winiarstwa. Firmy zrzeszone w tej organizacji zwracają uwagę także na dzisiejsze niejasności w traktowaniu win wyprodukowanych z krajowych owoców.

– Rozpoczynając produkcję, musimy mieć pewność, że po zachowaniu wszystkich zasad określonych w przepisach wyprodukowany wyrób będzie obciążony konkretną stawką podatku akcyzowego – tłumaczy Anna Kalinowska, dyrektor ds. produkcji i inwestycji w firmie Henkell Freixenet Polska.

Dzisiaj produkt winiarski wytworzony w zgodzie z polską ustawą winiarską na bazie jabłek, gruszek, wiśni, porzeczek może pod względem akcyzowym zostać zakwalifikowany jako spirytusowy.

– Dla wyrobów produkowanych na bazie winogron takie ryzyko nie istnieje, bo zawsze będą uznane za produkty winiarskie. Przepisy obejmujące ich produkcję i klasyfikację są zharmonizowane i klarowne – mówi Anna Kalinowska.

Zdaniem Magdaleny Zielińskiej, prezes Polskiej Rady Winiarstwa, projekt wychodzi wprawdzie naprzeciw rozwiązaniu tego problemu, jednak zapisy wymagają jeszcze dopracowania.

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

– Liczymy zatem na współpracę Ministerstwa Rolnictwa z Ministerstwem Finansów – mówi Magdalena Zielińska.

Z kolei producenci cydru mają nie tylko postulat ułatwienia dla różnych jego gatunków, ale także sugestię praktyczną, aby uwolnić ich wyroby od znakowania banderolami akcyzowymi. „Wpłynie to na zmniejszenie uciążliwości dla producentów i będzie zachętą do uruchamiania nowych działalności opartych na ustawie winiarskiej" – napisało w swojej opinii Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru.

Etap legislacyjny: przed przyjęciem przez Radę Ministrów