Przedsiębiorcy nie mogą odliczyć kosztów udokumentowanych zwykłym paragonem, ale inaczej traktowany jest paragon z NIP nabywcy. Fiskus uznaje go za fakturę uproszczoną.

Taką interpretację otrzymał przedsiębiorca z branży gastronomicznej, który ponosi wydatki na zakup produktów żywnościowych. Jednorazowo kwota zakupu nie przekracza 450 zł. Wydatki dokumentowane są paragonem, na którym sprzedawca umieszcza numer NIP nabywcy. Wnioskodawca zapytał, czy ma prawo zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu udokumentowane w ten sposób wydatki.

Czytaj też: Przedsiębiorca odliczy zakupy na podstawie paragonu

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odpowiedział, że tak. Zaznaczył, że zgodnie z § 11 ust. 3 rozporządzenia ministra finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, m.in. faktury. Natomiast zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT, jeśli wartość transakcji nie przekracza 450 zł lub 100 euro, faktura nie musi zawierać imion, nazwiska ani nazwy nabywcy towarów lub usług oraz jego adresu.

„Przy takiej wartości faktury również dane dotyczące samej transakcji mogą być mniej widoczne. Ważne jest jednak, aby taka faktura zawierała dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę tego podatku oraz NIP nabywcy" – uznał dyrektor KIS.

To oznacza, że jeśli przedsiębiorca kupuje produkty żywnościowe na kwotę do 450 zł, dopuszczalne jest dokumentowanie tej czynności paragonem fiskalnym zawierającym NIP nabywcy. „Paragon do kwoty 450 zł brutto (100 euro) z NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną, równoważną ze zwykłą fakturą" – stwierdził dyrektor KIS.

Wnioskodawca musi też spełnić warunki odliczenia kosztów wynikające z art. 22 ustawy o PIT. Poniesione wydatki muszą mieć związek z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Numer interpretacji: 0113-KDIPT2-1.4011.617.2020.4.AP