W ramach pakietu zwanego SLIM VAT wprowadzono zmiany w rozliczaniu zaliczek w eksporcie od 1 stycznia 2021 r. Ta kwestia może być istotna nie tylko dla firm, które dotychczas sprzedawały swoje towary klientom spoza Unii Europejskiej. Od 1 stycznia 2021 r. reguły dotyczące eksportu będą też stosowane dla sprzedaży do Wielkiej Brytanii.

Sprzedaż na eksport korzysta co do zasady z zerowej stawki VAT. Jednak dziś w ustawie o tym podatku istnieje warunek dotyczący otrzymywanych od pozaunijnego nabywcy zaliczek na poczet sprzedawanych towarów: ich wywóz musi nastąpić w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania zaliczki. Jeśli ten termin nie jest dotrzymany, taką zaliczkę opodatkowuje się stawką jak dla sprzedaży krajowej. Gdy później dojdzie do wywozu towaru, można oczywiście skorygować rozliczenia i zastosować stawkę zerową, ale wiąże się to z dodatkową fiskalną biurokracją. Dlatego ten dwumiesięczny termin zostanie według nowych przepisów wydłużony do sześciu miesięcy.

Czytaj także: Obowiązkowy VAT od eksportu - interpretacja podatkowa

Taka zmiana pomoże rozwiązać problem m.in. dostaw długoterminowych, w których zaliczka jest płacona wcześnie, nawet przed wyprodukowaniem towaru. „Urealniamy rozwiązanie do warunków biznesowych" – napisało Ministerstwo Finansów w komunikacie zwiastującym tę zmianę.

Teoretycznie dotychczas istniała możliwość zastosowania zerowej stawki w przypadku, gdy termin wywozu przekraczał dwa miesiące od otrzymania zaliczki. Według art. 41 ust. 9b ustawy o VAT trzeba jednak spełnić warunek, by wywóz towarów w późniejszym terminie był uzasadniony „specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw potwierdzoną warunkami dostawy, w których określono termin wywozu towarów".

Ta klauzula bywała różnie rozumiana w interpretacjach wydawanych przez dyrektora Krajowej Informacji Podatkowej. Przychylne interpretacje wydawano dla podatników np. z branży odzieżowej, szyjących kolekcję na nowy sezon nawet z ośmiomiesięcznym wyprzedzeniem. Jednak już w przypadku dostaw elementów do budowy platform wiertniczych „specyfika realizacji dostaw" nie okazała się przekonująca dla fiskusa.

Nowela do ustawy o VAT, uchwalona 27 listopada 2020 r. i wprowadzająca nowe przepisy o zaliczkach, już została podpisana przez prezydenta RP. Wciąż jednak czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.