Pięciokrotne minimalne wynagrodzenie, czyli 14 tys. zł – na taką kwotę będzie mógł opiewać najwyższy mandat karny. Taki może być efekt zmiany kodeksu karnego skarbowego. Pierwsze czytanie projektu nowelizacji odbyło się w środowy wieczór w Sejmie.

Dziś za wykroczenia skarbowe można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to, że obecnie mandat karny wynosi najwyżej 5600 zł.

Czytaj także:

KKS - Wzrost wysokości mandatów za wykroczenia skarbowe

Rząd twierdzi w uzasadnieniu projektu, że „jest to realizacja postulatów praktyki, która dostrzega konieczność objęcia tym postępowaniem szerszego zakresu czynów zabronionych kwalifikowanych jako wykroczenie skarbowe". Wskazuje też, że taka zmiana może odciążyć sądy w sprawach o wykroczenia skarbowe. Dziś bowiem w sprawach, w których można nałożyć grzywnę w wyroku nakazowym (do dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia), konieczne jest złożenie aktu oskarżenia lub wniosku o wyrażenie zgody na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Po zmianie to administracja skarbowa będzie mogła nakładać mandaty do 14 tys. zł (oczywiście zaskarżalne do sądu).

Zmianę w k.k.s. dołączono do projektu zmian w ustawie o podatku akcyzowym. Dotyczą one m.in. uszczelnienia obrotu suszem tytoniowym, a także opodatkowania przeróbek samochodów ciężarowych na osobowe.

W pakiecie zmian są też nowe przepisy ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Dają one Inspekcji Handlowej prawo sprawdzania, czy w olejach napędowych nie ma substancji stosowanych do znakowania i barwienia olejów opałowych.

Zmienią się też przepisy proceduralne ordynacji podatkowej. Organ podatkowy będzie mógł zawiesić postępowanie, gdy np. pomiędzy postępowaniami w sprawach dotyczących tej samej strony istnieje związek mający wpływ na rozstrzygnięcie w innym postępowaniu.

Przepis o podwyżce kwot mandatów ma wejść w życie 1 kwietnia 2021 r., podobnie jak większość nowych przepisów akcyzowych.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Etap legislacyjny: po pierwszym czytaniu w Sejmie