Objęcie spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych ma swoje skutki także w sferze rachunkowości. I nie chodzi o naliczanie kolejnego podatku, ale o kwestie zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych. Resort finansów opublikował na portalu podatki.gov.pl wyjaśnienie. Nie jest ono jednak oficjalną interpretacją prawa podatkowego.

Ustawa z 28 listopada 2020 r. nakładająca CIT na takie spółki (DzU z 2020 r., poz. 2123) przewiduje dwie opcje: poddanie się nowemu reżimowi od 1 stycznia 2021 r. albo od 1 maja 2021 r. W tym pierwszym przypadku, jeśli tylko rok obrotowy spółki jest równy kalendarzowemu, spółka powinna zamknąć księgi i sporządzić sprawozdanie finansowe za 2020 r. zgodnie z art. 19 ustawy o rachunkowości.

Czytaj także:

Sejm: Spółki komandytowe zapłacą CIT

Bardziej skomplikowana jest sytuacja, gdy spółka zdecyduje się zostać podatnikiem CIT dopiero od 1 maja 2021 r. Ustawa zmieniająca nakazuje jej zamknąć wtedy księgi 30 kwietnia. Czy wówczas powinien się zacząć nowy rok podatkowy i czy należy sporządzić sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 r.? Ustawa zmieniająca nie daje odpowiedzi na te pytania.

Według wyjaśnień resortu w takiej sytuacji spółka komandytowa nie będzie miała obowiązku sporządzenia na dzień 30 kwietnia 2021 r. sprawozdania finansowego. Natomiast zamknięcie jej ksiąg rachunkowych 30 kwietnia 2021 r., a ich otwarcie 1 maja 2021 r. nastąpi wyłącznie dla celów podatkowych.

Ministerstwo Finansów doszło do tego wniosku na podstawie analizy m.in. przepisów art. 12 oraz 45 ustawy o rachunkowości, przewidujących daty sporządzania sprawozdań finansowych oraz zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Resort zapewnia także, że przepisy o rachunkowości pozwalają w pewnych sytuacjach wydłużyć rok obrotowy. Jedną z nich może być właśnie poddanie się reżimowi CIT od 1 kwietnia 2021 r.

W takiej sytuacji, jeśli rok obrotowy spółki komandytowej jest równy kalendarzowemu, to w tym przypadku będzie trwał od 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. i za ten okres będzie sporządzane sprawozdanie finansowe. Kolejny rok obrotowy obejmie natomiast okres od 1 maja do 31 grudnia 2021 r. Będzie więc trwał tylko osiem miesięcy.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Ministerialne wyjaśnienia nie objęły jednak kilku innych wątpliwych kwestii przejściowych. Nie wiadomo na przykład, jaką formę ma przyjąć postanowienie spółki o wyborze opcji przesunięcia reżimu CIT z 1 stycznia na 1 maja. Z ogólnych przepisów kodeksu spółek handlowych można domniemywać, że powinna zapaść stosowna uchwała wspólników.

Niemniej jednak przepisy ustawy zmieniającej CIT nie przewidziały, kiedy taka uchwala powinna zapaść ani też czy i kiedy powinna zostać dostarczona do urzędu skarbowego.