Jednym z nich jest dotychczas obce polskim ustawom podatkowym rozwiązanie w zakresie wstecznego rozliczenia poniesionej straty podatkowej.

Wsteczne rozliczenie straty

Przedsiębiorcy mogą rozliczyć poniesioną w 2020 r. stratę z działalności gospodarczej poprzez korektę zeznania podatkowego za 2019 r. Jednak ta możliwość jest ograniczona wyłącznie do przedsiębiorców, którzy:

- ponieśli stratę w 2020 r. oraz

- uzyskali w 2020 r. przychody niższe o co najmniej 50-proc. od przychodów z 2019 r.

Limit jednorazowego obniżeniato 5 mln zł.

Wsteczne rozliczenie znajdzie zastosowanie wyłącznie do straty, która nastąpiła z powodu Covid-19. Mimo że stosowne przepisy uchwalono w pierwszej połowie 2020 r., to ewentualną stratę za rok 2020 można ustalić dopiero na początku 2021 r. Obecnie powstały zatem warunki do analizy i podjęcia decyzji co do ewentualnej korekty rozliczeń za 2019 r.

Przykład

Przedsiębiorca poniósł w 2020 r. stratę z powodu Covid-19. Może ją częściowo odliczyć wstecznie, a częściowo w przyszłych latach. Nadwyżka nieodliczonej wstecznie straty poniesionej w 2020 r. z powodu Covid-19 będzie podlegała odliczeniu w kolejnych latach na zasadach ogólnych.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

Ulga na złe długi

Udogodnienie w postaci szybszego skorzystania z ulgi na złe długi jest skierowane do przedsiębiorców zmagających się z zachowaniem płynności finansowej.

Wierzyciel, który poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu Covid-19, może zmniejszyć podstawę obliczenia zaliczki już po 30 dniach od upływu terminu należnej mu zapłaty. Z tej ulgi można skorzystać dopiero po 90 dniach.

Z kolei dłużnik dotknięty skutkami Covid-19, jest zwolniony z obowiązku zwiększania podstawy opodatkowania o należność nieuregulowaną w ciągu 90 dni od upływu terminu na zapłatę. Przy czym, co do zasady, musi u niego nastąpić co najmniej 50-proc. spadek przychodów w ustawowo sprecyzowanym okresie.

Ze skróconego terminu stosowania ulgi na złe długi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy ponieśli „negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu Covid-19". Jak należy to rozumieć?

W naszej rzeczywistości fiskalnej trudno przyjąć, by ustawodawcy chodziło o przyznanie przedsiębiorcom preferencji podatkowej o uniwersalnym charakterze. Przy analizowaniu prawa do zastosowania tego udogodnienia należałoby wziąć pod uwagę wskazówki Ministerstwa Finansów, które jako przykład takich okoliczności wskazuje m.in. identyfikowalny spadek przychodów w porównaniu z poprzednim miesiącem bądź podobnym reprezentatywnym okresem czy zaniechanie inwestycji rozwojowych i strategicznych.

Kary i odszkodowania w kosztach

Ustawodawca, przewidując nieuchronny wzrost liczby wadliwie wykonanych umów na skutek Covid-19, zmodyfikował przepisy ograniczające zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań. Obecnie kary umowne i odszkodowania można zaliczyć do kosztów podatkowych, jeżeli wada dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoka w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoka w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług powstała w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii, ogłoszonym z powodu Covid-19. Oznacza to, że w razie ewentualnej kontroli podatnik będzie musiał wykazać związek między zaliczoną do kosztów karą umowną lub odszkodowaniem a stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii ogłoszonym z powodu Covid-19.

Przychody z budynków ze zwolnieniem

Zwolnienie od podatku od przychodów z budynków miało docelowo obowiązywać do końca 2020 r. Ustawodawca zadecydował jednak, że okres obowiązywania tej ulgi zostanie wydłużony do końca miesiąca, w którym zostanie odwołany stan epidemii ogłoszony z powodu Covid-19.

Ta danina dotyczy podatników będących właścicielami budynków komercyjnych o wartości przekraczającej u danego podatnika 10 mln zł, które zostały przez nich oddane w całości lub w części do używania na podstawie m.in. umowy najmu.

Pozostałe instrumenty wsparcia

W związku z tarczą antykryzysową dostępne są także liczne inne preferencje podatkowe, m.in. te, które bezpośrednio nakierowane są na działania mające na celu przeciwdziałanie Covid-19. Do takich instrumentów podatkowego wsparcia należy zaliczyć przykładowo:

- prawo do odliczenia od dochodu darowizn przekazanych na walkę z Covid-19,

- dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem Covid-19,

- skorzystanie z ulgi B+R i IP Box na etapie obliczania zaliczek w okolicznościach podejmowania działań niezbędnych do przeciwdziałania Covid-19.

Piotr Andrzejak, radca prawny, partner w SK&S

Robert Boneczko, prawnik SK&S