Polskie oddziały zagranicznych spółek mogą odzyskać miliony - wyrok TSUE

Zakład główny należący do grupy VAT i oddział z innego państwa UE to odrębni podatnicy – uznał TSUE.

Aktualizacja: 12.03.2021 11:24 Publikacja: 11.03.2021 17:14

TSUE

TSUE

Foto: TSUE

W czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał ważne orzeczenie o rozliczaniu VAT. Sprawa dotyczyła szwedzkiego banku, ale wyrok przełoży się na firmy, które mają siedzibę główną w jednym państwie unijnym, a oddział w drugim. Z jednej strony otwiera drogę do odzyskania milionowych kwot VAT do pięciu lat wstecz, z drugiej może skomplikować rozliczenia podatkowe i wymusić opodatkowanie części transakcji między centralą a zagranicznym oddziałem.

Razem czy osobno

W sprawie chodziło o bank, który główny zakład ma w Danii, a w Szwecji prowadzi działalność za pośrednictwem oddziału. Zakład należy do duńskiej grupy VAT utworzonej na podstawie art. 11 dyrektywy VAT, a jego szwedzki oddział nie. Wątpliwości dotyczące podatkowego statusu centrali i oddziału miały związek z platformą informatyczną, z której bank korzysta w krajach skandynawskich. Koszty platformy – w większości wspólnej dla wszystkich – przypisywane są oddziałowi przez zakład główny.

Czytaj także: Prawo odliczenia VAT dla oddziału zagranicznego podatnika w Polsce - wyrok NSA

Na tle takiej sytuacji pojawiło się pytanie, jak dla celów podatkowych traktować zakład główny należący do duńskiej grupy VAT i jego zagraniczny oddział – jako jednego podatnika czy dwóch odrębnych. Ostatecznie musiał się tym zająć TSUE, który 11 marca 2021 r. uznał, że do celów VAT zakład główny spółki znajdujący się w danym państwie UE, który należy do grupy VAT, oraz jej oddział z siedzibą w innym państwie Unii to odrębni podatnicy. Zakład główny bowiem świadczy na rzecz oddziału usługi, których koszty przypisuje temu oddziałowi.

Miliony do odliczenia

O tym, że wyrok TSUE dotyka istotnego problemu, przekonany jest dr Aleksander Słysz, doradca podatkowy, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

– To, czy oddział podmiotu zagranicznego jest podatnikiem w Polsce, czy też jest nim zagraniczna centrala, ma kolosalne znaczenie dla rozliczenia VAT. We wcześniejszym wyroku TSUE z 2006 r. w sprawie FCE Bank uznano, że oddział nie ma statusu podatnika, a wzajemne obciążenia pomiędzy oddziałem a centralą nie stanowią zasadniczo świadczenia usług. Obecny wyrok to podejście jeszcze bardziej koryguje – podkreśla Aleksander Słysz.

Trudniejsze rozliczenia

Michał Wojtas, doradca podatkowy, wspólnik w kancelarii EOL, nie ma zaś wątpliwości, że wyrok może mieć poważny wymiar finansowy.

– Obecnie bardzo dużo firm prowadzi działalność w całej UE. W jednym kraju Wspólnoty działa ich centrala, a w innych oddziały zagraniczne. Dotyczy to także Polski. W takich strukturach działają głównie duże firmy, których rozliczenia idą w miliony. Wyrok TSUE otwiera możliwość odzyskania odliczeń VAT za okresy nieprzedawnione, czyli zasadniczo za pięć lat wstecz. A ze względu na skalę działalności prowadzonej przez takie firmy w grę mogą wchodzić wielomilionowe kwoty – potwierdza Wojtas.

Ekspert dodaje bowiem, że o ile przesunięcia towarów były raportowane jako WNT/WDT, o tyle usługi traktowano jako wykonane w ramach jednego podmiotu.

Kij ma dwa końce

– Uznanie centrali i zakładu za odrębnych podatników daje prawo do odliczenia VAT od transakcji między nimi, ale co do zasady oznacza też konieczność ich opodatkowania – przypomina Michał Wojtas. Wskazuje też, że fiskus może mieć bazę dla opodatkowania świadczeń między centralą a zagranicznym oddziałem lub przynajmniej ich weryfikację – na gruncie CIT centrala często przypisuje oddziałowi część swoich zysków wygenerowanych dzięki oddziałowi.

Również w ocenie Aleksandra Słysza podejście, które skutkować będzie zmianą statusu podatkowego niektórych oddziałów, otwiera worek problemów, m.in. w kwalifikacji pod VAT usług świadczonych między oddziałem a centralą czy też przeprowadzonych transakcji z udziałem oddziału i centrali, świadczonych dla klienta zewnętrznego, które mogą się stać transakcjami łańcuchowymi.

Sygnatura akt: C-812/19

Patrycja I Ozdowska-Sitek , starszy konsultant w dziale podatków pośrednich EY

Wyrok TSUE w sprawie C-812/10 Danske Bank w praktyce przełoży się na podatkowe rozliczenia nie tylko banków działających w UE, ale wszystkich firm, w których centrala, będącą częścią grupy VAT, w jednym państwie członkowskim posiada oddziały, poza grupą VAT, w innych państwach. Trybunał potwierdził, że dla celów VAT podmiot należący do grupy VAT staje się w relacji z oddziałem odrębnym podatnikiem. Dla polskich oddziałów oznacza to przede wszystkim, że usługi pomiędzy nimi a zagraniczną centralą będącą częścią grupy VAT nie są czynnościami „wewnątrzzakładowymi", ale opodatkowanymi. A jeżeli takie są świadczone przez oddział, to powinien on mieć prawo do odliczenia VAT z zakupów wykorzystywanych w tym celu. Kwoty do zwrotu mogą być znaczące. Niemniej oddziały, które nie rozpoznawały do tej pory swoich transakcji z centralą, powinny się zastanowić nad zmianami na przyszłość.

W czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał ważne orzeczenie o rozliczaniu VAT. Sprawa dotyczyła szwedzkiego banku, ale wyrok przełoży się na firmy, które mają siedzibę główną w jednym państwie unijnym, a oddział w drugim. Z jednej strony otwiera drogę do odzyskania milionowych kwot VAT do pięciu lat wstecz, z drugiej może skomplikować rozliczenia podatkowe i wymusić opodatkowanie części transakcji między centralą a zagranicznym oddziałem.

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Konsumenci
Jest nowy wyrok TSUE w polskiej sprawie. Upraszcza procesy frankowiczów
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Prawo karne
Marian Banaś składa doniesienie do prokuratury na Elżbietę Witek
Prawo dla Ciebie
Od dzisiaj możemy obniżyć rachunek za prąd. Trzeba spełnić jeden warunek
Prawo karne
Jest wyrok Sądu Najwyższego ws. symulacji zabójstwa abp. Jędraszewskiego
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Praca, Emerytury i renty
Ogłoszono listę 10 najbogatszych emerytów w Polsce
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej