Ministerstwo Finansów nie planuje ułatwień w ewidencji dla prawników w czasie epidemii. Resort wyjaśnił w odpowiedzi na interpelację nr 19623, że prawnik może nie ewidencjonować usług na kasie fiskalnej pod pewnymi warunkami: musi otrzymać całość zapłaty na rachunek bankowy, a z ewidencji i dowodów musi jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła. Po drugie, musi świadczyć usługi przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

Czytaj także: MF wyjaśnia, kiedy prawnik jest zwolniony z kasy fiskalnej