Polski Ład oznacza zmiany dla menedżerów i ekspertów, którzy dotychczas uzyskiwali opodatkowane 19-proc. podatkiem liniowym dochody ze świadczenia usług w pozarolniczej działalności gospodarczej. W obliczeniach założono, że przychód równa się dochód i nie uwzględniono tzw. ulgi dla klasy średniej (brak szczegółów ulgi).

Osoby samozatrudnione stracą z powodu zmiany kalkulacji składki zdrowotnej (liniowo od dochodu) i braku możliwości jej odliczenia od podatku. Dodatkowo, jako jedyna grupa, zostali pozbawieni możliwości stosowania nowej kwoty wolnej od podatku (tabela 1).

Samozatrudnieni rozważają obecnie, czy po wejściu w życie Polskiego Ładu nie warto powrócić do opodatkowania według skali podatkowej. Faktycznie, rozwiązanie takie będzie korzystne dla samozatrudnionych uzyskujących wynagrodzenie netto (bez VAT) w wysokości maksymalnie 15 tys. zł miesięcznie (tabela 2).

Czytaj także:

"Polski Ład" PiS: Kto zyska, a kto straci na zmianach w podatkach

Czy samozatrudnieni wrócą na etat?

Jednym z celów Polskiego Ładu jest zniwelowanie różnic między opodatkowaniem dochodów z pracy i samozatrudnienia. Taki zabieg miałby zachęcić osoby samozatrudnione do powrotu na etat.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Według naszych szacunków po reformie najlepiej zarabiający menedżerowie w dalszym ciągu będą uzyskiwać wyższą kwotę netto w oparciu o samozatrudnienie niż z tytułu umowy o pracę. Niekoniecznie więc najlepiej zarabiające osoby będą zainteresowane przejściem na etat (tabela 3).

Potrzebna zgoda obu stron

Warto także podkreślić, że do zakładanej przez Polski Ład zamiany samozatrudnienia na etat potrzebna jest nie tylko wola samozatrudnionego, ale i zgoda firmy-zleceniodawcy. Przyjęcie menedżera lub eksperta na etat będzie się wiązać ze wzrostem kosztów pracodawcy. Przyjmując samozatrudnionego na etat, akceptuje wzrost kosztów o składki ZUS obciążające pracodawcę.

Wydaje się więc, że powrót na etat będzie w wielu przypadkach niemożliwy z uwagi na brak zgody drugiej strony.