We wtorek rząd przyjął projekt zmian w ustawie o podatku od towarów i usług. Ma on być kontynuacją wprowadzonych w początku 2021 r. uproszczeń w rozliczeniach tego podatku. Dlatego nazwano go podobnie jak poprzedni: SLIM2, co jest skrótem angielskich słów simple, local, modern (prosty, lokalny, nowoczesny).

Nowe brzmienie ustawy już nie będzie zawierało czasowego limitu na odliczenie podatku naliczonego od nabycia wewnątrzwspólnotowego. Dotychczasowy limit trzech miesięcy będzie zniesiony. To efekt wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 18 marca 2021 r. w sprawie C-895/19. Sędziowie uznali wówczas takie ograniczenie za niedopuszczalną barierę w handlu wewnątrz UE.

Regulacje o opodatkowaniu handlu zagranicznego mają być uzupełnione przepisem, który pozwoli na dokładne przypisanie wysyłki lub transportu konkretnej dostawie (czyli konkretnej czynności opodatkowanej). Ma to dotyczyć zarówno eksportu, jak i dostaw wewnątrzwspólnotowych. Podatnicy, którzy korzystają z opcji rozliczania importowego VAT w deklaracji podatkowej, zyskają możliwość korekty tej deklaracji.

Ma się zwiększyć elastyczność stosowania specjalnych rachunków VAT przez podatników stosujących metodę podzielonej płatności. Otóż za zgodą władz skarbowych będzie można uwolnić środki z tego rachunku, jeżeli dany podatnik miał zaległości podatkowe, które zostały odroczone lub rozłożone na raty. Środki z rachunku VAT będzie można też przeznaczyć na zapłatę składki na KRUS.

Inny nowy przepis będzie dotyczył opodatkowania nieruchomości. Otóż w przypadku, gdy podatnik ma wybór zastosowania VAT zamiast podatku od czynności cywilnoprawnych, będzie mógł złożyć stosowne oświadczenie, które ma być zawarte w akcie notarialnym.

W ustawie ma się też pojawić ułatwienie odliczania VAT na samochody wykorzystywane całkowicie w biznesie. Wydłuży się termin na złożenie informacji o poniesieniu pierwszego wydatku na taki pojazd.

Większość nowych rozwiązań ma wejść w życie od 1 października 2021 r.

Etap legislacyjny: przed I czytaniem w Sejmie