W stanie prawnym obowiązującym do końca 2018 r. ustawa o CIT nie zawierała szczególnych przepisów odnoszących się wprost do momentu uwzględnienia korekt cen transferowych w przychodach lub kosztach. Ten stan rzeczy zmienił się wraz z nowelizacją przepisów od 1 stycznia 2019 r. Obecnie korektę cen transferowych, spełniającą wymogi art. 11e ustawy o CIT, rozpoznaje się w roku podatkowym, którego ta korekta dotyczy.

Ministerstwo Finansów w wyjaśnieniach pt.: „Ujmowanie korekt cen transferowych wystawionych w 2019 r. a dotyczących transakcji lub innych zdarzeń realizowanych w 2018 r." opublikowanych 11 marca 2019 r. na stronie www.podatki.gov.pl wskazało, że „korekty cen transferowych wystawione w 2019 r., lecz dotyczące transakcji lub innych zdarzeń realizowanych w 2018 r. (tj. do 31 grudnia 2018 r.), powinny być ewidencjonowane dla celów podatków dochodowych na zasadach wynikających z przepisów obowiązujących do końca 2018 r."