Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim uwzględnił skargę spółki, która spierała się z fiskusem o termin zwrotu VAT.

Chodziło o prawie 200 tys. zł nadwyżki podatku za marzec, kwiecień i maj 2019 r. Fiskus uznał, że musi przyjrzeć się rozliczeniom spółki. W celu zbadania zasadności zadeklarowanego zwrotu nadwyżki kolejno przedłużał termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczeń w kontroli podatkowej lub postępowaniu podatkowym.

Czytaj także:

Terminy na zwrot podatku VAT nie zostały zmienione w tarczy antykryzysowej

Kolejne przedłużenie terminu spotkało się z reakcją spółki. Po bezskutecznym zażaleniu zaskarżyła je do sądu administracyjnego. W skardze przekonywała, że w jej przypadku nie ma podstaw do kolejnego przedłużenia zwrotu VAT. Podkreśliła, że przez półtora roku fiskus miał możliwość ustalenia stanu faktycznego sprawy i ewentualnego wykazania nieprawidłowości w protokole kontroli. Tymczasem ona nie zna ostatecznego stanowiska urzędników w sprawie. Tłumaczyła, że zależy jej na tym, aby organ kontroli ostatecznie, po ponadrocznej weryfikacji, wypowiedział się, czy zwrot jej przysługuje, a jeżeli tak, to w jakiej kwocie.

Skarga okazała się skuteczna. Gorzowski WSA uznał, że art. 87 ust. 2 ustawy o VAT dopuszcza przedłużenie terminu zwrotu nie tylko całości, ale także części różnicy podatku. Nie nakazują natomiast, że zwrot musi nastąpić jednorazowo. Przepisy wskazują jedynie ostateczne terminy, w jakich należy dokonać zwrotu całości należnej kwoty.

WSA podkreślił, że przedłużenie terminu jedynie co do części zwrotu jest uzasadnione zwłaszcza w sytuacji, gdy wątpliwości fiskusa budzi wyłącznie niewielki ułamek zwrotu. Jeżeli w ocenie urzędników część zwrotu nie budzi zastrzeżeń, powinna być zwrócona w drodze czynności materialnotechnicznej, niezależnie od wydanego postanowienia dotyczącego pozostałej części.

Jak tłumaczył w pisemnym uzasadnieniu sędzia Damian Bronowicki, taka praktyka jest z oczywistych powodów korzystna dla podatnika. Przypomniał, że jeżeli przeprowadzone przez fiskusa czynności wykażą zasadność zwrotu, to podatnikowi wypłaca należną kwotę wraz z odsetkami. Wcześniejszy zwrot kwoty niebudzącej wątpliwości zabezpiecza także organy podatkowe przed koniecznością zapłaty odsetek. Za przedłużeniem terminu zwrotu jedynie części nadwyżki przemawia także zasada proporcjonalności. Wyrok nie jest prawomocny.

Sygnatura akt: I SA/Go 167/21

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ