Sprzedaż samochodu osobowego jest co do zasady opodatkowana VAT. Jest jednak możliwość skorzystania ze zwolnienia, a tym samym uniknięcia zapłaty podatku. Przewiduje ją § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia ministra finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z nim zwalnia się z VAT dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych przez podatników, którym przy ich nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Samochody te muszą jednak być towarami używanymi w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. Samochód będzie tak traktowany, jeśli okres używania go przez czytelnika wyniósł co najmniej sześć miesięcy.

Do sześciomiesięcznego okresu potrzebnego do skorzystania ze zwolnienia z VAT można będzie zaliczyć okres leasingu przed wykupem. Oznacza to, że sprzedając taki samochód, czytelnik będzie mógł traktować go jako towar używany. Nie zapłaci zatem VAT.

Potwierdzają to wyjaśnienia organów podatkowych, które uważają, że sprzedaż samochodu jest w takiej sytuacji zwolniona z VAT.

W [b]interpretacji z 1 lutego 2006 r. (1418/ZT/T/443-70/05/SG) Urząd Skarbowy w Piasecznie[/b] stwierdził, że jeśli spółka po pięciu latach trwania leasingu operacyjnego wykupiła samochód, a po miesiącu sprzedała go, VAT płaciła nie będzie. Spełniony jest bowiem warunek sześciomiesięcznego okresu używania samochodu przez sprzedającego.

Zdaniem organu podatkowego zwrot „używanie”, należy rozumieć jako faktyczne użytkowanie towaru przez tego, kto sprzedaje auto. Używaniem będzie zatem korzystanie z towaru zgodnie z jego przeznaczeniem, a nie jedynie pobieranie pożytków cywilnych i innych dochodów.

Nie zawsze jest tak, że to właściciel jest używającym w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. Często faktycznym użytkownikiem jest leasingobiorca. Jeśli zatem następuje sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu, można skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w przepisach rozporządzenia.

W praktyce zdarzają się jednak odmienne interpretacje. Przykładowo z pisma [b]Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu z 7 grudnia 2005 r. (PP/443124/13/05)[/b] wynika, że towaru trzeba używać przez pół roku, będąc jego właścicielem. Zdaniem organu podatkowego wymóg używania odnosi się do zbywcy, a zbyć towar może jedynie osoba, która jest jego właścicielem.