Mój mąż od marca 2003 r. prowadzi firmę i płaci podatek liniowy. Czy jest możliwość, aby przeszedł na podatek zryczałtowany? Wiem, że w tym roku do stycznia można było zmienić formę opodatkowania, a jak jest teraz?

- pyta czytelnik DOBREJ FIRMY

Mąż czytelniczki co do zasady ma możliwość zmiany formy opodatkowania działalności gospodarczej z podatku liniowego na ryczałt, ale nie w trakcie roku, a dopiero od 1 stycznia 2008 r. Pod warunkiem jednak, że do 20 stycznia (a ściślej do 21 stycznia, bo w 2008 r. 20 stycznia przypada w niedzielę) zawiadomi urząd skarbowy o rezygnacji z liniowego podatku i wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Dodatkowo, by mógł rozliczać się ryczałtowo, jego przychód z działalności gospodarczej za 2007 r. nie powinien przekroczyć równowartości 150 tys. euro, czyli 565 tys. 200 zł (dotychczas limit ten wynosił 250 tys. euro, ale został obniżony).

Poza tym rodzaj wykonywanej przez niego działalności nie może wykluczać tej formy opodatkowania. Przykładowo ryczałtu nie może wybrać osoba, która prowadzi działalność w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, prowadząca aptekę czy lombard, a także świadcząca usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy. Ten załącznik warto przestudiować szczególnie uważnie – zawiera on całą listę usług, których świadczenie wyłącza z ryczałtu m.in. usługi reklamowe, architektoniczne i inżynierskie, pośrednictwa w sprzedaży towarów, w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek (to ostatnie nie dotyczy najmu składników prywatnego majątku).