Od 1 lipca wielu przedsiębiorców, m.in. prawnicy, lekarze, dentyści czy fryzjerzy, musi rejestrować sprzedaż w kasie online. Krajowa Informacja Skarbowa potwierdza jednak, że ten obowiązek nie dotyczy tych, którzy nie zamierzają świadczyć usług na rzecz osób fizycznych.

Z pytaniem do fiskusa wystąpił radca prawny. Prowadzi własną kancelarię i kilka lat temu kupił kasę fiskalną.

– Generalnie prawnikom wykonującym usługi dla osób fizycznych nie przysługuje zwolnienie z kas rejestrujących do 20 tys. zł obrotów rocznie. Muszą wystawiać paragony bez względu na wysokość obrotów – przypomina Grzegorz Gębka, doradca podatkowy w kancelarii GTA. Dodaje, że prawnicy, którzy teraz mają kasy papierowe bądź elektroniczne, muszą od 1 lipca przejść na online. Czyli takie, które są połączone z Centralnym Repozytorium Kas i wysyłają do niego informacje o sprzedaży.

Radca prawny zapewnia jednak, że już nie będzie udzielał porad konsumentom. Zamierza świadczyć usługi tylko przedsiębiorcom. Czy wobec tego musi kupować kasę online?

„Kasa rejestrująca służy do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Gdy podatnik uzna, że trwale zaprzestaje takiej sprzedaży, nie musi posiadać żadnej kasy rejestrującej, w tym online" – odpowiedziała Krajowa Informacja Skarbowa.

Prawnik zapytał też, czy może zlikwidować starą kasę. Fiskus się zgodził. I podał procedurę likwidacji. W razie zakończenia używania kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii podatnik wystawia raport fiskalny dobowy i okresowy (miesięczny); niezwłocznie, przy pomocy serwisanta, dokonuje odczytu zawartości pamięci fiskalnej poprzez wystawienie raportu rozliczeniowego i sporządza z tej czynności protokół. Składa protokół z odczytu zawartości pamięci fiskalnej wraz z załączonym raportem rozliczeniowym w terminie pięciu dni do właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego. Przesyła do naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji wraz z protokołem i raportem.

Szczegóły postępowania w takiej sytuacji znajdziemy w rozporządzeniu ministra finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (DzU z 2019 r., poz. 816 ze zm.).

– To korzystne dla przedsiębiorców stanowisko. Do tej pory skarbówka często twierdziła, że właściciel firmy, który rozpoczął ewidencjonowanie sprzedaży w kasie fiskalnej, musi mieć ją nadal, mimo że nie świadczy już usług dla konsumentów – mówi „Rzeczpospolitej" Grzegorz Gębka.

Krajowa Informacja Skarbowa przypomniała też, że przedsiębiorcom, którzy zostali zobligowani do wymiany dotychczas stosowanych kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na online i zrobili to terminowo, przysługuje ulga.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ