Co do zasady dostawa składników majątkowych przez przedsiębiorcę podlega opodatkowaniu VAT, wyjątkiem jest zbycie dostawa zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zgodnie bowiem z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, jej przepisów nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Regulacja ta zakłada wyłączenie z opodatkowania transakcji, których przedmiotem jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa. Oznacza to, że zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest czynnością niepodlegającą opodatkowaniu VAT.