Fiskus zmienił bowiem zdanie. Ministerstwo Finansów najpierw wydało korzystną dla podatników interpretację ogólną, a teraz koryguje wcześniejsze odpowiedzi izb skarbowych.

Przypomnijmy, że jeszcze kilka miesięcy temu organy podatkowe kwestionowały odliczenie składek na PPE, twierdząc, że są one wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 59 ustawy o CIT. Działo się tak mimo korzystnych dla podatników [b]wyroków WSA: w Gdańsku z 15 maja 2007 r. (I SA/Gd 375/06) oraz w Gliwicach z 20 czerwca 2007 r. (I SA/Gl 1485/06[/b]; opisywaliśmy je w artykule [link=http://www.rp.pl/artykul/94198.html]"Czy fiskus pozwoli zaliczyć do kosztów składki na trzeci filar"[/mail]). Wynikało z nich, że składki można zaliczyć do kosztów na podstawie art. 15 ust. 1d ustawy o CIT. WSA w Gliwicach stwierdził, że umowy ubezpieczeniowe będące równocześnie PPE z samych swych założeń nie mogą spełniać warunków wymienionych w art. 16 ust. 1 pkt 59 ustawy o CIT. Spełniając je, nie byłyby PPE. Nie do zaakceptowania jest jednak sytuacja, w której następuje podatkowe zróżnicowanie programów emerytalnych zawieranych w różnych dopuszczalnych przepisami formach.

Ta argumentacja przekonała w końcu [b]Ministerstwo Finansów[/b], które [b]14 marca 2008 r. wydało interpretację ogólną (DD6/8213/46/ KWW/08/215[/b], pisaliśmy o niej w artykule [link=http://www.rp.pl/artykul/107750.html]"Programy emerytalne staną się opłacalne")[/mail]. Stwierdzono w niej wyraźnie: „art. 15 ust. 1d ustawy o CIT stanowi podstawę do zaliczania do kosztów podatkowych wydatków (w tym składek podstawowych) ponoszonych przez pracodawców w ramach realizowanych PPE, bez względu na formę, w jakich są one prowadzone. Dotyczy to zatem także opłacanej przez pracodawców składki na PPE prowadzony w formie grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń”. Resort potwierdził, że w tym wypadku nie mają zastosowania ograniczenia wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 59 ustawy o CIT.

Podobnie będzie w przypadku pracodawców rozliczających się na podstawie ustawy o PIT, tutaj na odliczenie składek pozwala art. 22 ust. 1b. Wygląda więc na to, że sytuacja już się ustabilizowała i firmy nie powinny spodziewać się w tej sprawie niemiłych niespodzianek ze strony fiskusa. Tym bardziej że Ministerstwo Finansów koryguje wcześniejsze, niekorzystne dla podatników, interpretacje izb skarbowych. Przykładem jest [b]interpretacja Ministra Finansów z 24 czerwca 2008 r. (DD6/8214/152/ KWW/08/PK-384)[/b] zmieniająca odpowiedź Izby Skarbowej w Poznaniu. Minister przyznał rację podatnikowi i podkreślił: „Dniem, w którym składka podstawowa, stanowiąca rodzaj kosztu pośredniego, zaliczana jest do kosztu podatkowego, jest dzień jej poniesienia. Będzie to zatem dzień, na który ujęto ją jako koszt podatkowy w księgach rachunkowych (zaksięgowano), na podstawie stosownych dokumentów dotyczących PPE”.