Na jedno z najbliższych posiedzeń Rady Ministrów ma trafić projekt nowelizacji ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw. Jak poinformował “Rz” Witold Lisicki, rzecznik prasowy szefa Służby Celnej, dokument został już zaakceptowany przez Komitet Stały RM.

Projekt zakłada zmianę m.in. art. 31 i 32 prawa celnego. Regulują one kwestie dysponowania przez organy celne towarami zajętymi. Wszystko dlatego, że – jak podkreśla ministerstwo w uzasadnieniu projektu – obecne przepisy zawarte w art. 867a rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy kodeks celny (DzUrz WE L 253 z 11 października 1993 r.) nie są jednoznaczne. Ich interpretacja może bowiem prowadzić do wniosku, że towary zajęte, które nie uległy przepadkowi, również mogą być sprzedane lub zniszczone przez organ celny.

Do zmiany polskich przepisów skłoniły resort prace nad nowymi rozwiązaniami wspólnotowymi. W ich trakcie uznano, iż samo zajęcie towaru przez organ celny powinno być traktowane jedynie jako tymczasowy środek zabezpieczający i dopiero przejście zajętego towaru na własność Skarbu Państwa (poprzez przepadek lub zrzeczenie się) umożliwia organowi celnemu dysponowanie towarami – np. sprzedaż lub zniszczenie. To zaś powinno następować dopiero po ich przepadku.

W rezultacie z polskiej ustawy mają zniknąć przepisy, które umożliwiają sprzedaż lub zniszczenie towaru jeszcze przed orzeczeniem jego przepadku na rzecz Skarbu Państwa.