[b]Uznał tak WSA w Bydgoszczy w wyroku z 13 stycznia 2009 r. (I SA/Bd 763/08).[/b]

Przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej kupił na terenie Niemiec używany samochód osobowy. We wniosku o wydanie interpretacji zapytał, czy jest zobowiązany do naliczenia i odprowadzenia VAT od tej transakcji. Twierdził, że nie ma takiego obowiązku. Organ podatkowy miał jednak inne zdanie. Wskazał, że przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium Polski z innego państwa członkowskiego (art. 9 ust. 1 ustawy o VAT). Pod pewnymi warunkami WNT nie występuje przy dostawie towarów używanych. Jednak te dodatkowe warunki nie zostały spełnione, zatem transakcja powinna być opodatkowana według 22-proc. stawki VAT.

W skardze podatnik argumentował, że zapłacił za auto w Niemczech, a więc transakcja powinna być opodatkowana właśnie w tym państwie, a nie w Polsce.

WSA jednak oddalił skargę. Uznał, że interpretacja fiskusa jest prawidłowa. Stwierdził, że w definicjach WNT, zawartych w polskiej ustawie o VAT jak również w przepisach wspólnotowych, nie ma przesłanki płatności czy miejsca płatności, na jaką powoływał się skarżący. Przy spełnieniu ustawowych warunków WNT to, że dokonano płatności poza Polską, nie ma znaczenia.

[ramka][b]Michał Spychalski, konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego firmy Deloitte (biuro w Warszawie)[/b]

Przypomnijmy, że zgodnie z dyrektywą 2006/112/WE (art. 20) jak i polską ustawą o VAT z 2004 r. (art. 9) dla wystąpienia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów spełnione muszą być następujące przesłanki: nabycie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel oraz wysyłka bądź transport towarów w wyniku dostawy na terytorium państwa członkowskiego innego niż państwo rozpoczęcia wysyłki lub transportu. Ponadto nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika.

Kluczowe w omawianej sprawie jest zatem to, że podatnik nabył samochód w celu wykorzystywania go w działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce, a w wyniku tej dostawy pojazd został przetransportowany z Niemiec do Polski. WSA słusznie więc orzekł, że zostały spełnione przesłanki WNT. Wobec tego podatnik powinien rozliczyć VAT należny. Jak zaznaczył sąd, zapłata za samochód poza Polską nie ma znaczenia dla wystąpienia WNT. Ani dyrektywa, ani polskie przepisy nie wymieniają bowiem miejsca płatności jako warunku wystąpienia WNT.

Warto także wspomnieć, że VAT przy WNT środków transportu jest rozliczany na szczególnych zasadach. W razie WNT środków transportu, które mają być zarejestrowane lub wykorzystywane w Polsce, nabywca musi bez wezwania obliczyć i wpłacić VAT należny w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego (przy samochodzie osobowym niespełniającym definicji nowego środka transportu obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych dla WNT). Ponadto zobowiązany jest przekazać do urzędu skarbowego informację VAT-23 o WNT środka transportu wraz z kopią faktury zakupu i dowodem zapłaty. Kwota VAT zapłaconego do urzędu skarbowego jest wykazywana w poz. 41 deklaracji VAT-7 i pomniejsza podatek należny (poz. 43). [/ramka]

[i]Zespół Zarządzania Wiedzą Podatkową firmy Deloitte[/i]

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW