W związku z trwającą epidemią koronawirusa niemal wszystkie przedsiębiorstwa szukają oszczędności i przygotowują się na negatywne skutki gospodarcze obecnej sytuacji. Wiele biznesów już zostało bezpośrednio dotkniętych restrykcjami wprowadzonymi w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa. Zatrzymanie wypłat premii, bonusów, obniżki wynagrodzeń czy redukcja etatów to tylko niektóre ze środków, jakie zarządzający przedsiębiorstwami musieli lub będą musieli podjąć, aby ratować firmy. W wielu przypadkach może się to skończyć uratowaniem firmy kosztem utraty wybitnych specjalistów, w których rozwój zainwestowano ogromne pieniądze. Warto się zatem zastanowić, czy skorzystano ze wszystkich innych możliwych form na wygenerowanie dodatkowych oszczędności, np. dostępnych ulg podatkowych.