[b]Osoba fizyczna zamierza kupić apartament w obiekcie hotelowym. Deweloper udokumentuje to fakturą ze stawką 22 proc. Zostanie też zawarta z deweloperem (będącym przyszłym zarządcą hotelu) umowa wynajmu apartamentu na cele świadczenia usług hotelowych. Czy jeśli zarejestruje się jako czynny podatnik VAT, będzie mógł odliczyć podatek z faktury?[/b]

Usługi wynajmu apartamentu hotelowego zarządcy hotelu w celu świadczenia przez niego usług hotelowych są na gruncie stosowanej dla celów podatkowych PKWiU z 1997 r. sklasyfikowane w grupowaniu o symbolu 70.20.12 (usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości o charakterze niemieszkalnym na własny rachunek).

Dla usług tych przepisy ustawy o VAT nie przewidują stosowania obniżonej stawki podatku ani zwolnienia od podatku.

W konsekwencji usługi te są opodatkowane stawką podstawową 22 proc.

Oznacza to, że nabyty przez osobę fizyczną, o której mowa w pytaniu, apartament będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych. W tej sytuacji osoba ta – skoro zarejestruje się jako czynny podatnik VAT – będzie mogła odliczyć podatek naliczony przy zakupie tego apartamentu. Będzie miała również prawo do zwrotu tego podatku, z zastrzeżeniem, że jego uzyskanie przed rozpoczęciem świadczenia opodatkowanych usług wynajmu będzie wymagało złożenia wniosku, o którym mowa w art. 87 ust. 5a ustawy o VAT.

[i]Autor jest doradcą podatkowym[/i]

[i]Podstawa prawna:

– art. 41 ust. 1, art. 86 ust. 1, art. 87 ust. 5a oraz art. 88 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=172827]ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU nr 54, poz. 535 ze zm.)[/link].[/i]