Oznacza to, że podatnik, który otrzymuje odsetki w związku z opóźnieniem w zapłacie odszkodowania, uzyskuje przychód, z którego powinien się rozliczyć z fiskusem. Wynika tak z [b]odpowiedzi ministra finansów na interpelację poselską nr 11189[/b].

Czytamy w niej, że od podatku zwolnione są jedynie odsetki od nieterminowej wypłaty wynagrodzeń oraz m.in. świadczeń z pracy, emerytur i rent, a także otrzymanych w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych oraz oprocentowanie zwrotu różnicy VAT.

Zdaniem ministra nie można utożsamiać odsetek za zwłokę z odszkodowaniem (naprawieniem szkody). Tym samym odsetki nie korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych określonego w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT.

Potwierdził to [b]Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 9 stycznia 2007 r. (II FSK 36/06)[/b]. Zdaniem sądu „posłużenie się w zapisie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (...) jedynie pojęciem odszkodowania, bez użycia słowa »odsetki«, powoduje, iż jedynie te pierwsze (odszkodowania), a nie te ostatnie (odsetki), mogą być uznane za zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych”.