[b]Jesteśmy spółką, która powstała w lipcu 2009 r. w wyniku podziału. Wiemy, że według ustawy podatku dochodowego od osób prawnych nie możemy skorzystać z jednorazowej amortyzacji jako rozpoczynający działalność. Jednak przypuszczalnie w 2010 r. będziemy spełniać definicję małego podatnika. Czy art. 16k ust 11 nie wyłącza nas ze skorzystania z tej preferencji w przyszłym roku? Czy preferencje związane z jednorazową amortyzacją dotyczą również amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych?[/b]

Art. 16k ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) nie wyłącza spółki czytelnika z możliwości skorzystania z jednorazowej amortyzacji. Natomiast nie jest możliwa jednorazowa amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych.

[i]Więcej na ten temat piszemy w artykule [link=http://www.rp.pl/artykul/67029,381311_Malego_nie_dotycza_przeksztalceniowe_ograniczenia.html]„Małego nie dotyczą przekształceniowe ograniczenia”[/link].

Polecamy również nasze serwisy:

[link=http://www.rp.pl/temat/67029.html]rp.pl » Dobra Firma » Podatki » Podatek dochodowy » PIT i CIT » Koszty » Amortyzacja » Metody amortyzacji » Jednorazowa amortyzacja[/link]

[link=http://www.rp.pl/temat/56098.html]rp.pl » Dobra Firma » Podatki » Podatek dochodowy » PIT i CIT » Koszty » Amortyzacja » Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych[/link][/i]