To zależy, kto użycza podatnikowi lokal. Jeśli nieodpłatne świadczenie czytelnik otrzymuje od osób zaliczonych do tzw. I grupy podatkowej (małżonek, zstępni, wstępni, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie), to jego wartość jest wolna od podatku. Jeśli jednak nie można zastosować zwolnienia, to należy wartość nieodpłatnego świadczenia ująć w przychodach i opodatkować ryczałtem (według stawki 3 proc. – zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. e ustawy o ryczałcie).

[i][b]Podstawa prawna: [/b]

– [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=77426]ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym (DzU nr 144, poz. 930 ze zm.).[/link][/i]