Aby czynności polegające na wydobywaniu żwiru można było opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej, konieczne jest, poza spełnieniem warunków wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku, równoczesne prowadzenie przez podatnika gospodarstwa rolnego.

Co istotne, liczba zatrudnionych pracowników w gospodarstwie rolnym nie ma znaczenia dla określenia limitów zatrudnienia do możliwości skorzystania z opodatkowania sprzedaży żwiru w formie karty podatkowej.

Usługi polegające na sprzedaży żwiru pochodzącego z własnego gospodarstwa rolnego mogą być wykonywane przy zatrudnieniu nieprzekraczającym dwóch pracowników lub dwóch członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, nie wyłączając małżonka.

Wobec tego, świadcząc tego rodzaju usługi, czytelnik może łącznie zatrudnić nie więcej niż dwie osoby: dwóch pracowników lub dwóch członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym albo jednego pracownika i jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.

[b]Zatrudnienie żony przy wykonywaniu usług sprzedaży żwiru nie wyklucza możliwości zatrudnienia pracownika niebędącego członkiem rodziny.[/b]

[i][b]Podstawa prawna:[/b]

– [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=CB5A1E52B9DB6E126E8E575AE79598C2?id=77426]ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DzU nr 144, poz. 930 ze zm.)[/link].[/i]