[b]W hurtowni artykułów budowlanych została przeprowadzona inwentaryzacja, która wykazała uszkodzenia części towarów, czego skutkiem była utrata ich wartości handlowej. Sporządzony został protokół likwidacyjny z opisem przyczyn likwidacji. Czy likwidację towarów należy opodatkować VAT lub skorygować odliczony przy ich zakupie podatek naliczony?[/b]

VAT objęte są tylko czynności wymienione wśród tych, które temu podatkowi podlegają (art. 5 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=172827]ustawy o VAT[/link]). Likwidacja towarów nie została wymieniona w tym katalogu, a więc nie wiąże się z wystąpieniem czynności podlegającej opodatkowaniu.

[srodtytul]A zatem w przedstawionej w pytaniu sytuacji [/srodtytul]

nie jest konieczne opodatkowanie VAT zlikwidowanych towarów. Jednocześnie likwidacja towarów ze względu na utratę ich wartości handlowej nie skutkuje utratą prawa do odliczenia podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu (pod warunkiem odpowiedniego, w szczególności wiarygodnego, udokumentowania likwidacji).

Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być [b]pismo dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z 1 lutego 2005 r. (ISII/1-443/5/05) czy pismo naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie z 17 czerwca 2005 r. (DUS-PP/443/62/2005).[/b]

W obu pismach organy podatkowe potwierdziły „brak obowiązku dokonywania korekty podatku naliczonego odliczonego przy nabyciu towarów handlowych, następnie skradzionych lub zniszczonych”.

[i][b]Podstawa prawna:[/b]

– art. 5 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=172827]ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU nr 54, poz. 535 ze zm.)[/link][/i]