W maju 2019 roku, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku, sygn. C-235/18, wydanym w sprawie: Vega International Car Transport and Logistic-Trading GmbH przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie, będącym odpowiedzią na zadane przez Naczelny Sąd Administracyjny pytanie prejudycjalne, rozstrzygnął, że udostępnienie kart paliwowych przez spółkę dominującą swoim spółkom zależnym, umożliwiające tym ostatnim zaopatrzenie w paliwo własnych pojazdów, może zostać uznane za usługę finansową, zwolnioną z podatku od towarów i usług (VAT). Tym samym TSUE poddał pod wątpliwość prawidłowość dokonywanych przez wielu podatników rozliczeń podatku od towarów i usług od zakupów paliwa (lub innych usług dodatkowych) dokonywanych za pośrednictwem kart paliwowych.