Takie świadczenie jest bowiem zwolnione z podatku. Potrzebne jest tylko skierowanie, z którego wynika, że firma deleguje pracownika na aplikację w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

[srodtytul]Bonus dla pracownika[/srodtytul]

Pokrycie wydatków na edukację to jeden z popularniejszych pracowniczych bonusów. Na finansowe wsparcie liczą też przyszli radcowie czy adwokaci, których nie zawsze stać na opłacenie kosztów nauki. A terminujących prawników jest w tym roku wyjątkowo dużo. Mamy dla nich dobrą wiadomość – fiskus zgadza się już na zwolnienie z PIT dofinansowania wydatków na aplikację.

Nie zawsze tak było. Interpretacje urzędów jeszcze z początku tego roku nie brzmiały zbyt optymistycznie. Fiskus uważał, [b]że pokrycie kosztów aplikacji nie mieści się w zakresie zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 90 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=BBEAF23ADC5CAD1F159890C9B7568660?id=80474]ustawy o PIT[/link]. [/b]

[srodtytul]Pozaszkolne formy[/srodtytul]

Jak argumentowały urzędy? Art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o PIT zwalnia z podatku świadczenia przyznane zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika. Zakres świadczeń, jakie firma może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe w formach szkolnych i pozaszkolnych, określa rozporządzenie ministra edukacji narodowej oraz ministra pracy i polityki socjalnej z 1993 r.

Katalog pozaszkolnych form dokształcania wymienia rozporządzenie ministra edukacji i nauki z 2006 r. Nie ma w nim aplikacji. Z kolei przepisy korporacyjne (np. ustawa o radcach prawnych) nie przewidują przyznawania pracownikom świadczeń na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Ustawa o PIT mówi natomiast o zwolnieniu świadczeń przyznanych „zgodnie z odrębnymi przepisami”. Kwota dofinansowania do aplikacji jest więc opodatkowana. Tak wynikało np. z interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie (nr IPPB4/415-52/08-2/JK).

[srodtytul]Fiskus zmienia zdanie[/srodtytul]

Sądy stanęły po stronie aplikantów. Jak podkreślił [b]Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. III SA/Wa 1862/07)[/b], nie ma podstaw, aby ograniczać zakres zwolnienia tylko do form dokształcania pozaszkolnego, które są wymienione w rozporządzeniu z 2006 r. Odrębne przepisy, o których mówi art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o PIT, to szereg aktów prawnych, a edukacja może odbywać się w różnych formach.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Zgodził się z tym minister finansów. W interpretacji uchylającej odpowiedź Izby Skarbowej w Bydgoszczy przyznał, że [b]aplikacja radcowska mieści się w zakresie pojęcia „formy pozaszkolne”. Skierowanemu na nią przez zakład pracy aplikantowi przysługuje m.in. zwrot kosztów uczestnictwa, w tym zakwaterowania, wyżywienia i przejazdu. [/b]Świadczenie to jest zwolnione z PIT.

Nieopodatkowani również są dokształcający się na koszt firmy aplikanci adwokaccy (interpretacja IS w Katowicach, nr IBPBII/2/415-194/09/JT).

Musimy przy tym pamiętać, że zwolnienie nie obejmuje wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy przysługujących pracownikom podnoszącym kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych.

Opodatkowani będą prawnicy, którzy współpracują z finansującą ich aplikację firmą na podstawie umowyzlecenia, także wtedy, gdy prowadzą własną działalność gospodarczą. Zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o PIT dotyczy bowiem tylko pracowników.

[ramka][b]Piotr Baraniak - doradca podatkowy w spółce POLFINANS[/b]

Fiskus nie chce już podatku od aplikantów, którzy dokształcają się na koszt pracodawcy. Aby skorzystać ze zwolnienia, pracownik musi jednak być formalnie skierowany na aplikację. W tym celu najlepiej podpisać porozumienie, z którego wynika, że firma deleguje na nią zatrudnionego. Będzie to potrzebne także wtedy, gdy przyjmujemy pracownika, który jest już w trakcie aplikacji.

Trzeba też pamiętać, że kierunek edukacji zatrudnionego powinien się wiązać z tym, co robi w pracy. Na aplikacji powinien przecież podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, a pracodawca po to go na nią kieruje, aby wykorzystać jego umiejętności. Dlatego też zalicza wydatki na jego dokształcanie do kosztów uzyskania przychodów. [/ramka]

masz pytanie, wyślij e-mail do autora[mail=p.wojtasik@rp.pl]p.wojtasik@rp.pl[/mail]