[b]Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Projektuję i drukuję ulotki dla klientów. Teraz chciałbym je dystrybuować korzystając z usługi druk bezadresowy Poczty Polskiej. Jak wiadomo na usługi PP nie ma VAT. Na dystrybucji nie zamierzam zarabiać. Wystawię swojemu klientowi fakturę za projekt i druk ulotki + VAT. Jak zafakturować ich dystrybucję przez Pocztę Polską? Czy muszę doliczyć VAT, czy nie?[/b]

Pytanie czytelnika dotyczy refakturowania usługi zwolnionej z VAT. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B1B1923B117A30890AAC97BC2C94287D?id=172827]Ustawa o podatku od towarów i usług[/link] nie posługuje się takim pojęciem. Stąd zapewne wciąż tyle sporów między podatnikami a organami skarbowymi.

Nie chcąc doliczać VAT do refakturowanej usługi PP czytelnik ma trzy wyjścia.

[srodtytul]Wyjście pierwsze: ryzykować...[/srodtytul]

Ostatnio podobne wątpliwości dotyczą refakturowania innych usług - ubezpieczeniowych przez firmy leasingowe - ale warto zwrócić na nie uwagę, bo również dotyczą usług zwolnionych z VAT.

Otóż przez pewien czas sądy administracyjne kwestionowały możliwość stosowania zwolnienia z VAT firmy leasingowe refakturujące na klienta koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu. Takie stanowisko prezentowały także organy podatkowe.

Wyłom nastąpił niedawno, na skutek dwóch [b]wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (III SA/Wa 1888/09 i III SA/ Wa 2038/09)[/b]. Wynika z nich, że obciążenie leasingobiorcy kosztem składki ubezpieczeniowej jest świadczeniem usługi ubezpieczeniowej zwolnionej z VAT. Firma leasingowa ma więc prawo refakturować na leasingobiorcę koszty tego ubezpieczenia z zastosowaniem zwolnienia z VAT.

[b]Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule [link=http://www.rp.pl/artykul/69535,462302_Leasingobiorca_nie_powinien_placic_podatku_od_ubezpieczenia.html]"Leasingobiorca nie powinien płacić podatku od ubezpieczenia"[/link].[/b]

Kierując się tą wykładnią czytelnik może więc postąpić identycznie. Ryzykuje jednak spór z fiskusem, który może znaleźć swój finał dopiero w sądzie.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

[srodtytul]Wyjście drugie: czekać na uchwałę NSA[/srodtytul]

Czytelnik może też poczekać na uchwalę Naczelnego Sądu Administracyjnego w tej sprawie.

NSA zajmował się już sprawą refakturowania kosztów ubezpieczenia w przypadku usług leasingu 31 marca 2010 r. Uznał jednak, że z powodu rozbieżności w orzecznictwie problem ten powinien zostać rozstrzygnięty uchwałą siedmiu sędziów NSA.

[b]Pisaliśmy o tym w artykule [link=http://www.rp.pl/artykul/122083,455142_O_zwolnieniu_z_VAT_rozstrzygnie_uchwala.html]"O zwolnieniu rozstrzygnie uchwała"[/link].[/b]

Miejmy nadzieję, że w uchwale tej NSA podzieli argumentację wyrażoną w prezentowanym orzeczeniu i potwierdzi możliwość refakturowania kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu z zastosowaniem zwolnienia z VAT.

[srodtytul]Wyjście trzecie: wziąć pełnomocnictwo od klienta[/srodtytul]

Czytelnik może też skorzystać z innej możliwości - zawrzeć umowę z pocztą w imieniu klienta. Do tego potrzebne jest jedynie pełnomocnictwo. Potwierdzają to indywidualne interpretacje udzielane podatnikom.

[b]Pisaliśmy o tym szczegółowo w artykule [link=http://www.rp.pl/artykul/122083,377411_Przesylka_ze_sklepu_moze_byc_zwolniona_od_VAT.html]"Przesyłka ze sklepu może być zwolniona od VAT"[/link].[/b]