Tak samo musi przestrzegać terminów, gdyby chciał taki pojazd sprzedać.

[b]– Kupuję samochód dwumiejscowy z kratką, typu van. Chcę dodać siedzenia i przerejestrować go na zwykły osobowy, a następnie sprzedać. Czy zapłacę VAT przy sprzedaży? Co z podatkiem VAT odliczonym przy zakupie auta?[/b] – pyta czytelnik DF.

Odpowiedź zależy od tego, kiedy czytelnik dokona przeróbek.

[b]ZMIANY PRZED UPŁYWEM 12 MIESIĘCY[/b]

Podatnik, który kupuje samochód typu van, ma prawo odliczyć pełną kwotę VAT naliczonego przy zakupie. Jeżeli jednak wprowadzi w nim zmiany, w wyniku których pojazd nie spełnia już wymogów vana (lub innych określonych w art. 86 ust. 4 pkt 1 – 4 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=65B4BBA5C31B1C794C0FBFF95D478E3F?id=172827]ustawy o VAT[/link]), to musi w ciągu siedmiu dni pisemnie zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego.

[b]Pierwsza korekta VAT[/b]

Jeżeli przeróbek tych dokona w okresie 12 miesięcy licząc od miesiąca, w którym otrzymał fakturę lub dokument celny, to musi skorygować kwotę podatku naliczonego w całości w rozliczeniu za okres, w którym dokonał tych zmian (art. 86 ust. 5c ustawy o VAT).

Wątpliwości może budzić określenie „w całości”. Czyżby chodziło o odebranie w takiej sytuacji w całości prawa do odliczenia VAT?

Moim zdaniem należy to odczytywać inaczej; idzie o to, aby korekta nastąpiła „od razu” (w odniesieniu do całej kwoty podatku) w deklaracji za miesiąc, w którym dokonano przeróbek.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

[wyimek]Sposób rozliczenia VAT zależy od tego, kiedy podatnik dokona przeróbek[/wyimek]

Gdyby ustawodawca chciał w takiej sytuacji pozbawić podatnika prawa do odliczenia VAT w całości, to byłoby to nieuzasadnioną sankcją, na co zwracają uwagę Adam Bartosiewicz i Ryszard Kubacki w „Komentarzu do VAT” (Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 699).

Innymi słowy przepis należy interpretować tak, że zamiast pełnego odliczenia VAT podatnikowi będzie przysługiwać tylko takie odliczenie, jak dla aut osobowych (60 proc., nie więcej jednak niż 6 tys. zł). Podatnik skoryguje zatem podatek naliczony o różnicę między podatkiem VAT odliczonym pierwotnie a kwotą odliczenia przysługującą dla aut osobowych.

[b]Sprzedaż zwolniona[/b]

Następnie, sprzedając taki pojazd, podatnik skorzysta ze zwolnienia z VAT. Musi tylko pamiętać, żeby sprzedać pojazd nie wcześniej niż po upływie pół roku jego używania. Wynika to z § 12 ust. 1 pkt 5 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=336380]rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT z 24 grudnia 2009 r. (DzU z 2009 r. nr 224, poz. 1799 ze zm.)[/link].

Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku sprzedaż używanych samochodów osobowych (i innych pojazdów samochodowych) przez podatników, którym przy ich nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 3 ustawy, jeżeli te samochody i pojazdy są towarami używanymi w rozumieniu art. 43 ust. 2 ustawy. Odliczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 3 ustawy, dotyczy właśnie samochodów osobowych. Natomiast żeby uznać pojazd za towar używany, trzeba go używać co najmniej pół roku.

[b]Druga korekta VAT[/b]

Najlepiej byłoby, aby podatnik sprzedał samochód osobowy nie tylko po upływie pół roku jego używania, ale nawet po upływie pięciu lat licząc od roku, w którym auto zostało oddane do użytkowania. W przeciwnym razie będzie musiał ponownie skorygować podatek naliczony związany z jego zakupem (tym razem korekta obejmie owe 60 proc. kwoty podatku naliczonego, nie więcej niż 6 tys. zł).

Wynika to z art. 91 ust. 4 i 6 ustawy o VAT. Art. 91 ust. 6 pkt 2 mówi, że jeśli w ciągu pięciu lat środek trwały (w tym wypadku samochód) zostanie sprzedany i sprzedaż ta będzie zwolniona z VAT, to w celu dokonania korekty podatku naliczonego przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru jest związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku.

Jeśli zatem podatnik sprzeda samochód w pierwszym roku pięcioletniego okresu korekty, to straci prawo do całości odliczenia. Sprzedając pojazd w ostatnim roku, utraci prawo do odliczenia 1/5 kwoty odliczonego VAT.

Korektę trzeba zrobić w rozliczeniu za miesiąc, w którym nastąpiła sprzedaż. Robi się to jednorazowo, w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty (art. 91 ust. 5).

Innym wyjściem jest odczekanie pięciu lat licząc od roku, w którym auto zostało oddane do użytkowania.

Uwaga: korekta nie będzie też konieczna, jeżeli wartość początkowa samochodu (wynikająca z faktury zakupu lub dokumentu celnego) wyniosła mniej niż 15 tys. zł, a podatnik sprzeda auto w innym roku, niż je kupił (np. w roku następnym).

[b]ZMIANY PO UPŁYWIE 12 MIESIĘCY[/b]

Jeśli podatnik dokona przeróbek po upływie 12 miesięcy licząc od miesiąca, w którym otrzymał fakturę lub dokument celny, to nie musi już korygować odliczonego VAT.

Powinien natomiast pamiętać, że jeśli sprzeda taki pojazd, to nie skorzysta ze zwolnienia z VAT. Dotyczy ono bowiem wyłącznie samochodów, przy nabyciu których przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 3 ustawy o VAT (czyli pojazdów osobowych).

Innymi słowy sprzedaż pojazdu, od którego przysługiwało podatnikowi prawo do pełnego odliczenia VAT, jest opodatkowana. W zamian jednak nie trzeba korygować podatku naliczonego. Wynika to z art. 91 ust. 6 pkt 1. Każe on przyjąć – w celu korekty podatku naliczonego – że dalsze wykorzystanie sprzedanego towaru jest związane z czynnościami opodatkowanymi.

Zatem, niezależnie od tego, czy podatnik sprzeda przed upływem pięciu lat, czy po upływie tego okresu, nie musi korygować odliczonego już w pełni podatku naliczonego.

[ramka][b]Nie trzeba poprawiać rozliczenia paliwa[/b]

Czy w razie przeróbki samochodu korygować trzeba również odliczenie VAT od paliwa? Z całą pewnością po wprowadzeniu przeróbek podatnik nie będzie uprawniony do odliczania podatku naliczonego od zakupów paliwa wykorzystywanego do napędu tego samochodu.

Natomiast nie ma przepisu, który nakazywałby korygować VAT naliczony od paliwa kupionego w czasie, kiedy samochód był vanem (lub spełniał inne wymogi określone w art. 86 ust. 4 pkt 1 – 4 ustawy o VAT) i to niezależnie od tego, czy przeróbki miały miejsce przed upływem 12 miesięcy, czy po tym okresie.[/ramka]