Turnusy rehabilitacyjne będą nadal zwolnione z VAT. Nie ma znaczenia, czy organizują je zakłady opieki zdrowotnej, czy też inne podmioty.

Zakłada tak rozporządzenie ministra finansów  z  28 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług opublikowane w Dzienniku Ustaw 1 marca (DzU nr 44, poz. 230), które będzie obowiązywać z mocą wsteczną – od 1 stycznia 2011 r.

Usługi te były wolne od podatku do końca 2010 r. Jednak obowiązująca od 1 stycznia nowelizacja ustawy o VAT sprawiła, że turnusy organizowane przez podmioty inne niż ZOZ zostały objęte 23-proc. VAT.

Ministerstwo Finansów przyznało, że nie taka była intencja resortu, i postanowiło naprawić błąd w rozporządzeniu. Zakłada ono zwolnienie dla turnusów rehabilitacyjnych organizowanych zarówno przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, jak i inne jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które prowadzą co najmniej przez dwa lata działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i uzyskały wpis do rejestru wojewody. Zwolnienie obejmie też dostawę towarów i świadczenie usług związanych ściśle z organizacją turnusów, m.in. wyżywienie i noclegi.

Podstawa prawna:

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (DzU nr 44, poz. 230)

Zobacz więcej:

» VAT » Co i jak podlega opodatkowaniu » Usługi medyczne i dentystyczne

» VAT » Zwolnienia z VAT » Zwolnienia przedmiotowe z VAT

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Zobacz poradnik

»

Podatki i księgi

»

Poradniki podatkowe

»

Zmiany w VAT w 2011 r.

Zobacz też:  wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące zwolnień przedmiotowych w VAT od 1 stycznia 2011 r.